Střelci a honci se již v ranních hodinách sešli v Úlíkově, kde je přivítali předseda s hospodářem mysliveckého sdružení a pohovořili o průběhu honu.

Celkem byly připraveny tři leče. Dohromady myslivci v revíru střelili jedenáct kusů černé zvěře a jednu lišku.
Hon byl ukončen slavnostním výřadem a poté se všichni odebrali do Oprechtické hospůdky, kde Josef Voráček připravil vepřové hody. Nechyběly ani výborné chodské koláče, které pro tuto příležitost již tradičně upekla Dana Weberová, a celá rodina se postarala o dostatečné občerstvení.

Než začala volná zábava, proběhl ještě myslivecký soud, při kterém se probraly a potrestaly přestupky myslivců během honu.

Pak již zbývalo jen vyzdvihnout práci honců a psovodů, kteří byli při honu nepostradatelní. Následovala volná zábava pod taktovkou klatovské dechové skupiny Hubertka Přemysla Voráče. Během večera došlo i na losování bohaté tomboly.

Dobrá nálada, která prolínala zábavu při hezké hudbě a dobrém jídle, se přehoupla přes půlnoc a protáhla se až do ranních hodin.

Hana Hoffmannová

Hon v okolí Oprechtic, Stanětic a Úlíkova.Zdroj: Hana Hoffmannová