Sněm byl mimo jiné sněmem delegátů a účast na něm byla nezvykle velká. Delegáti, tedy jednotliví zástupci spolků, volili a zastupovali 90 procent členské základny. Volilo se do dvou rad. První je Okresní myslivecká rada, kam byli zvoleni Václav Duffek, Stanislav Fiala, Miroslav Hruška, Petr Kastner, Karel Přibáň, Přemysl Randa, Petr Smutný, Daniel Svatoš, Anton Štrba a Martin Volf. Druhou radou byla Okresní dozorčí rada. Do ní usednou Petr Behenský, Václav Bouda, Miroslav Kerner, Miloslav Klesa a Luboš Kuboň.