Svého patrona, svatého Huberta oslaví myslivci v neděli 9. listopadu v Domažlicích. V arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Domažlicích pořádá Okresní myslivecký spolek v Domažlicích Hubertskou mši.

„Zazní mše B–dur Petra Vacka a Josefa Selementa, kterou přednesou Lovecké trio Praha a Pěvecký sbor Canzonetta pod vedením Marie Hanačíkové,“ uvedl jednatel OMS Domažlice Petr Kopf. Slavnostní mši, která začíná v 18 hodin, bude celebrovat domažlický farář p. Miroslaw Gierga.

Už v 17.30 hodin ale zazní první slavnostní tóny na náměstí. „U kašny totiž vystoupí Trubači Okresního mysliveckého spolku Domažlice,“ dodal Kopf.

Hubert je patronem myslivců a lesníků. Jako ochránce jej uctívají také řezníci, kožešníci, soustružníci, slévači, optici a matematic. Jako patron lovců začal být uctíván v Belgii, poté v Holandsku a v Německu. K nám byl zaveden jeho kult koncem 17. století německou šlechtou, zvláště pak Františkem Antonínem hrabětem Sporckem.