Ve Kdyni se v pátek 4. května ve 14 hodin otevřelo nové Muzeum příhraničí. Je věnováno textilu a farmaření. Většina exponátů je dlouhodobě zapůjčená nebo darovaná od lidí z Kdyňska, další půjčilo Muzeum Chodska v Domažlicích a také Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. Část sbírky pochází také ze zkrachovalých přádelen.

Stavba za 15 milionů korun byla financována 40 procenty z evropského programu Interreg.
Na vybudování muzea se podílelo hlavně šest pracovníků Muzea Chodska v Domažlicích, a to Jitka Kurcová, Slávka Štrbová, Jana a Petr Kauskovi, Zbyněk Kejval a Renata Vondrovicová.

„Jsem rád, že se muzeum povedlo vybudovat. Velký dík patří řediteli Muzea Chodska Janu Nejdlovi a jeho lidem,“ říká k vybudování starosta Kdyně Jan Lőffelmann.
„Myslím, že muzeum výmluvným způsobem přiblíží lidem staré časy a připomene dlouholetou tradici zpracování látek ve Kdyni, kdy dříve toto odvětví znamenalo obživu pro tento kraj. Jméno Kdyně také figuruje při vzniku první textilní manufakturní výroby u nás,“ dodává k muzeu Lőffelmann.
Samotné muzeum se nachází v prostorách bývalých přádelen. Se stavbou byly menší potíže, především kvůli tomu, že objekt nynějšího muzea je památkově chráněn.

Ke stavbě muzea se připojila i rekonstrukce přilehlého parku. Nyní zde občané Kdyně či návštěvníci expozice naleznou klid a zátiší mezi letitými stromy a mohou zde bezstarostně relaxovat, vzdáleni od všedního ruchu města.
V novém muzeu najdeme stovky exponátů, mezi kterými jsou vskutku unikáty.

„Nejvíc si cením toho, že se nám do muzea podařilo získat funkční tkací stroj z roku 1870,“ dodává k expozicím Lőffelmann.