Historický objekt bývalých kdyňských přádelen vítá od víkendu návštěvníky. Město zde v pátek slavnostně otevřelo Muzeum příhraničí.
Expozice, do jejíhož pořízení přispívali i místní občané, přibližuje historii širokého okolí v zajímavých souvislostech.

Na nádvoří přádelen se v pátek před druhou hodinou odpoledne sešly stovky lidí. „Se zahájením čekáme na ministra,“ prozradil kdyňský starosta Jan Löffelmann, který posléze přivítal před muzeem nejen našeho nejmladšího ministra Jiřího Pospíšila, ale také senátorku Jiřinu Rippelovou, ´domácího´ poslance Vladislava Vilímce, radní Plzeňského kraje Olgu Kalčíkovou a dokonce i bývalého ministra Jana Stráského.

„Velké poděkování patří Muzeu Chodska, jeho řediteli Josefu Nejdlovi a hlavně jeho lidem. Velice nám při budování muzea pomohli, pan ředitel v nich má skutečné poklady,“ děkoval kdyňský starosta.

Muzeum příhraničí najdete ve Kdyni v areálu přádelen v těsném sousedství Městského úřadu Kdyně.
Současně s rekonstrukcí objektu a přípravou expozice proběhly i úpravy přilehého parčíku.