„Dvaačtyřicetiletý muž si k odpočinku po divoké sobotní noci vybral chodník v Hradské ulici. Díky spoluobčanům, kterým není osud těchto osob lhostejný, jsou k podobným případům přivoláni strážníci, kteří si v případě potřeby lékařského ošetření či hospitalizace těchto osob vyžádají příjezd zdravotnické záchranné služby," popsala mluvčí Městské policie Domažlice Věra Říhová.

„Dlouhodobý pobyt podnapilých osob v mrazivých teplotách může mít dokonce fatální následky – člověku se pod vlivem alkoholu rozšiřují cévy a tepelné ztráty organismu jsou tak mnohem vyšší a v některých případech dokonce život ohrožující. Osoby pod vlivem alkoholu si nízké teploty a s nimi spojená rizika v důsledku svého stavu neuvědomují a mnohdy si k odpočinku vybírají chodníky, vozovky či zatravněné plochy," konstatovala Říhová.

Konzumace alkoholu v mrazivém počasí se nejvíce týká osob bez domova, které jsou na alkoholu mnohdy silně závislé.

„Místa pobytu těchto osob monitorujeme a bezdomovce pravidelně kontrolujeme, v případě velkých mrazů dokonce několikrát denně, nejčastěji v noci, kdy je riziko podchlazení či umrznutí nejvyšší," připomněl velitel strážníků Petr Kubal. Tyto lokality jsou často znečištěné odpadem v podobě plastových i skleněných lahví, obalů od potravin včetně jejich zbytků a většinou zde nechybí ani staré hadry nebo deky. Strážníci trvají na zajištění úklidu těchto veřejných prostranství a stav průběžně fotograficky dokumentují.