Mši svatou celebroval Miroslav Kratochvíl. Stavitelem této kapličky je rodina Mrázova ze Smržovic čp. 27. Byla vysvěcena v září 2013 a je zasvěcena právě Václavovi. Mši provázeli věřící zpěvem písně „Pojď k Spasiteli“ a na závěr zazpívali všichni píseň „Čechy krásné, Čechy mé“. Bohoslužby se zúčastnili převážně poutníci z kdyňské a loučimské farnosti. Po mši si pak poutníci mohli vychutnat chodské koláče. Setkání mělo rodinnou atmosféru a Kratochvíl zároveň všechny pozval na další pouť, která by měla připadnout příští rok na první záříjovou neděli.

Autor: Marie Matějková