Spalující sluneční paprsky a z nich pocházející teplo v obecních bytech nebylo už tak úmorné pro šest rodin, které žijí v objektu, jež byl v 70. letech minulého století postaven jako víceúčelový.

„Budova byla postavena kolem roku 1976. Původně v ní byl místní národní výbor, dále zdravotní středisko a v horních patrech šest bytů. V současnosti v ní sídlí obecní úřad, pobočka České pošty a byty samozřejmě zůstaly," připomíná starosta Mrákova Josef Janeček.

Mrákovští už vloni nechali v objektu vyměnit původní okna i dveře za nové, které mají lepší izolační vlastnosti.

„Letos jsme museli přistoupit k výměně krytiny. Původně tam byl eternit, ale po téměř čtyřech desítkách let už nesloužil jako v době, kdy byla budova nová. Začalo místy zatékat, což pocítili i obyvatelé bytů. Nezbývalo nám nic jiného než krytinu vyměnit. Řekli jsme si v zastupitelstvu, proč nevyužít toho, že bude postavené lešení, a rozhodli se celou budovu ještě zateplit," popisuje starosta.

Nová střecha přišla Mrákovské na 362 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty a obci s jejím zaplacením pomohl Plzeňský kraj, od kterého obdržela dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 250 000 korun.

„Zateplení fasády nás přišlo na jeden milion a třiadvacet tisíc korun a hradili jsme je z našetřených peněz," doplňuje starosta Janeček s tím, že takto zmodernizovaný obec᠆ní objekt by měl vydržet léta, dá se říci téměř stejně, jako dům nový.

A třebaže ještě zateplený dům neprošel hlavní zatěžkávací zkouškou, již určitě připraví blížící se zima, obyvatelé bytů už rozeznali rozdíl v bydlení před a po úpravách.

„Už jsme poznali, když byla horka, že se zateplení projevilo. V bytě nebylo takové vedro, což bylo příjemné. Uvidíme, jak bude vše fungovat v zimě, ale myslím si, že určitě nebudeme muset naše přímotopy využívat do té míry, co dříve," říká obyvatelka jednoho z bytů Helena Duffková.

Budova Obecního úřadu Mrákov se po provedených úpravách úplně rozzářila. Nutno dodat, že tím vynikl i bezbariérový přístup pro vozíčkáře a seniory, kteří nemusejí vážit cestu na úřad a poštu po schodech.

Daleko lépe je rázem vidět také zvonek na úřadovnu umístěný nedaleko vchodu do obecní budovy, kterým si v případě potřeby mohou hendikepovaní přivolat před budovu některou z úřednic či starostu.

Hendikepovaní nemusí dovnitř Obecního úřadu Mrákov, mohou zazvonit na zvonek označený logem vozíčkáře.