Na úvod přivítal všechny přítomné předseda tělovýchovné jednoty pan Jaroslav Stýskal, který přednesl i zprávu o činnosti za uplynulý rok. V ní zhodnotil uplynulé období a nastínil hlavní priority na rok 2012. Zmínil, že TJ Sokol Mrákov má v současnosti 239 členů, kteří jsou organizováni v oddílech kopané, odbíjené, nohejbalu a ZRTV. Zvláštní a samostatnou jednotkou je Fanklub Sokola Mrákov. Činnost jednoty řídí jedenáctičlenný výbor. Jeho členové se scházejí v užším složení každé pondělí, kdy organizují činnost jednotlivých oddílů a údržbu a využití sportovního areálu, který v průběhu roku využívají nejen sportovci, ale také žáci místní základní školy, hasiči nebo Chodský soubor a jehož údržba stojí každoročně jednotu nemalé finanční prostředky. Při té příležitosti poděkoval J. Stýskal přítomnému starostovi obce Mrákov panu J. Janečkovi za finanční podporu, kterou obec sportovcům věnuje. V uplynulém roce se jednalo o částku 150 000,- Kč, za kterou se podařilo realizovat aerofikaci fotbalového hřiště. Poděkoval též všem sponzorům a zástupcům firem, kteří sport v Mrákově finančně a materiálně podporují, i všem zástupcům místních složek společenského a kulturního života za spolupráci.

Se zprávou o hospodaření vystoupil MUDr. Josef Kohout. Seznámil přítomné se stavem financí v TJ. V loňském roce se podařilo na činnost sehnat bezmála 600 000,- Kč, podobné ale byly i výdaje, takže plánovaný rozpočet byl vyrovnaný. S podobným rozpočtem se počítá i pro letošní rok. J. Kohout též zmínil celostátní změnu systému financování sportovních oddílů, která se může negativně dotknout příjmové stránky rozpočtu.

V následné diskusi byl dán prostor zástupcům jednotlivých oddílů, aby zhodnotili uplynulý rok, ale i poslední desetileté období, které od oslav padesátého výročí založení uteklo jako voda. Co se tedy mrákovským za uplynulých deset let povedlo a čeho si nejvíce cení?

V oblasti budování sportovního zázemí bylo jistě největším úspěchem vybudování víceúčelového sportoviště s umělým povrchem, které bylo slavnostně otevřeno v roce 2007. Dále se podařilo provést odvodnění poloviny hrací plochy travnatého hřiště, rozšířit lavičky na střídání, zatravnit okolí hrací plochy, opravit sociální zařízení, opravit oplocení u asfaltového hřiště a u antukových kurtů, rozšířit a zateplit pergolu. V roce 2009 byla ve spolupráci OÚ Mrákov a ZOD Mrákov opravena tribuna a vyměněn rozhlas. V loňském roce byla provedena aerofikace hřiště včetně jeho zapískování.

Co se týče sportovní činnosti, mají se mrákovští také čím pochlubit. Fotbalový oddíl, největší oddíl tělovýchovné jednoty, se za uplynulé období rozrostl a zkvalitnil nejvíce v celé své šedesátileté historii. Oddíl čítá sedm týmů, z toho pět mládežnických. Tři týmy, starší žáci, dorost a A tým dospělých, hrají krajskou soutěž. Zvláště pak na práci s mládežnickou základnou jsou v Mrákově pyšní. Vždyť všemi mládežnickými týmy, tj. mladší a starší přípravkou, mladšími a staršími žáky a dorostem, se může na okrese Domažlice pochlubit jen málokdo. A ani výsledkově na tom nebyli a nejsou mladí mrákovští fotbalisté špatně. Minižáci v letech 2003-2005 třikrát po sobě vyhráli okresní soutěž, mladší žáci se stali okresními vítězi v roce 2009. Starší žáci hrají krajskou soutěž nepřetržitě sedm let, přičemž v roce 2008 byli druzí. Dorost krajskou soutěž hraje nepřetržitě šest let. Poslední dva roky útočil na post nejvyšší, ale jednou skončil čtvrtý a vloni druhý. Poděkování a ocenění za obětavou práci patří všem trenérům, kteří se o rozvoj mladých fotbalistů starají. Je zapotřebí zmínit i velmi těsnou spolupráci s místní základní školou, kde je sport jednou z hlavních priorit. Pro oba týmy dospělých byl zlomový rok 2008, kdy se B tým poprvé v historii probojoval do III. třídy a A tým se po dlouhých létech čekání navrátil do I. B třídy krajského přeboru. V obou týmech nastupují převážně místní odchovanci. U A týmu je potěšitelné, že se v něm vedle zkušených fotbalistů prosazuje i mladší generace, která prošla krajskými mládežnickými soutěžemi, a proto má tento tým do budoucna velkou perspektivu. Oproti tomu stará garda žádnou pravidelnou soutěž nehraje. Přesto se schází bývalí hráči každé pondělí v tělocvičně nebo na „umělce" a navzájem si dokazují, že fotbal nezapomněli a že by to těm mladým ještě ukázali.

Za ušlechtilé vztahy ve sportu i mezi lidmi, to je heslo členů Fanklubu Sokola Mrákov, bez kterých si dnes nikdo v Mrákově nedokáže představit žádný mistrovský fotbalový zápas. Tuto organizaci založili v roce 1999 nejstarší členové a příznivci mrákovského fotbalu ve snaze fotbalistům pomáhat. Proto je můžeme vidět hlavně u pokladny, kde vybírají vstupné, a mnohdy i v pořadatelském úboru. Jejich činností získává tělovýchovná jednota do pokladny ročně nemalé prostředky a za to jim patří obrovské poděkování. Několikrát ročně se scházejí proto, aby svoji činnost zhodnotili, a mnohdy jim v hodnocení pomáhají i harmonikáři.

Nejen fotbalem ale žijí mrákovští sportovci.

Nohejbalisté se scházejí ke svým tréninkům pravidelně dvakrát týdně v létě na kurtech a v zimě v místní tělocvičně. Bohužel okresní nohejbalová liga už 5 let neexistuje, a tak svoji aktivní činnost zaměřují na účast na turnajích nebo na jejich pořádání. Vyhlášený je hlavně srpnový Velký turnaj trojic, který byl pořádán už po jedenácté. Velmi oblíbenou akcí pořádanou místními členy nohejbalového oddílu je turnaj rodinných dvojic, na kterém se v čase vánočním scházejí družstva nohejbalových fandů, složených z tátů, synů, dcer a bratrů, kterým pohyb ani nohejbal nevadí, protože, jak tvrdí místní nohejbalisté, „To není jenom kopááát mlíč!" Pravdivost tohoto kréda potvrzuje i fakt, že mezi mrákovskými nohejbalisty najdeme specialisty na přípravu opékaných selátek, kterých takto za poslední období připravili téměř čtyřicet kusů a potěšili tím nejen sebe, ale všechny příznivce mrákovského nohejbalu.

Oddíl odbíjené žen Sokola Mrákov A se účastní okresního přeboru již 29 let. Mrákovské volejbalistky se pravidelně umisťují v horní polovině tabulky, což dosvědčuje i loňské druhé místo. Radost příznivcům mrákovského volejbalu dělají určitě i děvčata z volejbalového B týmu. Mladé odchovankyně P. Pěnkavy a H. Kohoutové prošly soutěží Volejbalových nadějí a nyní hrají také okresní přebor. Volejbalový oddíl tradičně organizuje

Velikonoční turnaj pro ženy a pro místní současné i bývalé hráče populární turnaj smíšených trojic. Bohužel hráči a hráčky Sokola Mrákov loňským rokem ukončili svoji činnost v okresním přeboru smíšených družstev, bývalá AVL. Od jejího vzniku v roce 2001 byli aktivně zapojeni do původně zamýšlené amatérské soutěže. Muži, volejbaloví amatéři, ženy, hráčky okresního přeboru. Z rozhodnutí OVVS Domažlice, kdy se do soutěže mohli hlásit i hráči vyšších soutěží, hraní volejbalu pro radost pozbylo na významu a mrákovští se z této soutěže odhlásili. Výborná parta, která se při této příležitosti dala dohromady, však zůstává a táhne mrákovský volejbal dál.

Oddíl ZRTV čítá 34 žen a dívek, bohužel aktivně cvičících zůstalo už jen asi 15. S nostalgií vzpomíná cvičitelka H. Duffková na léta, kdy v tělocvičně nebylo k hnutí a ženy chodily s předstihem, aby měly na cvičení dobré místo, či na dobu, kdy připravovaly společná vystoupení na hudbu. Ráda vzpomíná i na výjimečnou partu dívek ze základní školy a jejich rodičů, které vedla v rámci kroužku aerobiku a se kterou postoupila do Opavy na celorepublikové finále pohybových skladeb. Ženy cvičí v Mrákově dvakrát týdně. V pondělí jednu hodinu na velkých míčích a v úterý jednu hodinu taneční aerobik nebo step aerobik. Kromě pravidelného cvičení se některé ženy účastní víkendových akcí jako například cvičení na Srní, cvičení zumby v Podveském mlýně nebo cvičení ve fitku u Hojdy. Členky mrákovského ZRTV sice žádných sportovních výsledků nedosahují, ale zato cvičí s chutí a pro radost. Součástí tohoto oddílu je i skupina žen, která si chodí zahrát každou středu rekreačně volejbal.

Z výčtu předešlých aktivit je patrné, že TJ Sokol Mrákov patří mezi nejaktivnější složky kulturního a společenského života v obci. Je to hlavně díky práci obětavých lidí, kteří se ve svém volném čase organizování sportu v Mrákově věnují, díky těsné spolupráci s obecním úřadem a ostatními místními složkami kulturního a společenského života, ale i díky sponzorům, kteří na činnost tělovýchovné jednoty finančně a hmotně přispívají. Všem těmto jedincům, institucím a firmám v závěru výroční členské schůze ještě jednou poděkoval předseda TJ pan Jaroslav Stýskal a ocenil jejich spolupráci pamětním listem. Nakonec všechny pozval na sportovní část oslav, která se uskuteční v červenci na místních sportovištích.

Po malém občerstvení se slova ujala místní dechová hudba Vrchovanka a slavnostní večer měl tak v uzavřené společnosti pokračování na tanečním parketu.

Čtenář reportér

V. Duffek, TJ Sokol Mrákov