Program si pro své mladší spolužáky připravili společně s učiteli žáci deváté třídy, doplněni o několik osmáků.
V pondělí po celé škole rozmístili 10 stanovišť, na kterých bylo nutno osvojit si vzorce chování v situacích, kdy mnohdy život visí na vlásku. Důležitá telefonní čísla znala samozřejmě většina žáků, ale jak si sbalit evakuační zavazadlo nebo ošetřit závažné zranění, to už vyžadovalo intenzivní studium a nácvik.

V úterý ráno proběhla hodinová beseda s příslušníky Policie České republiky Dagmar Brožovou a Tomášem Johánkem, kteří pohovořili o bezpečnosti silničního provozu s důrazem na chování chodců – přecházení, pohyb po vozovce, bezpečnostní prvky apod.

Po zajímavém úvodu děti potřebovaly „prodat", co se v pondělí naučily.
Kvůli dešti se stanoviště plánovaná do terénu musela přesunout pod střechu.
Skupinky složené z dětí napříč všemi třídami (s výjimkou první, která měla samostatný program, a organizující deváté) na jednotlivých místech plnily úkoly ověřující to, co se den předtím naučily.

Nejatraktivnější bylo jako vždy ošetřování dokonale namaskovaných úrazů – řezné rány na dlani a otevřené zlomeniny dolní končetiny, které pro mrákovské děti připravila členka Českého červeného kříže Hana Paulová. Iluze byla tak dokonalá, že to některým slabším povahám nedělalo úplně nejlépe.

Oproti předchozímu dni přibyly ještě tři testy, které skupiny musely správně vyplnit. Jednalo se hlavně o bezpečnost silničního provozu a chování při živelných pohromách – témata, která děti mohly po celý předchozí týden studovat na nástěnkách v prostorách školy.

Po absolvování všech položek skupiny odevzdaly své hrací karty, body byly sečteny. Ti nejlepší byli oceněni sladkou odměnou a všichni odcházeli s dobrým pocitem, že když už se náhodou dostanou do úzkých, nenadálé životní situace je nezaskočí. Nebo aspoň ne moc…

Autor: Vladimír Duffek, ZŠ Mrákov