Zástupci našeho regionu – studenti Gymnázia J. Š. Baara (GJŠB) a členové Chodského souboru Mrákov využili nabídky europoslance Jiřího Pospíšila a spolu se studenty z prostějovského gymnázia a zástupci Pražského studentského summitu se vydali zjistit, jak funguje nejen Evropský parlament, ale celá EU.

Zájezd obsahoval sice převážně aktivity studijní, ale ve chvílích volna se našel čas na prohlídku města.

„Účastníky čekala návštěva Evropského parlamentu, kde byla prezentována jeho činnost a účel zřízení, setkání a diskuse s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem. Po návštěvě plenární schůze Evropského parlamentu následoval oběd v parlamentní kantýně. Volný program v centru Štrasburku patřil procházce po vánočních trzích, které jsou svým výjimečným pojetím a vkusem vyhlášené. Měli jsme možnost se všichni mezi sebou lépe poznat a navázali jsme přátelství se členy jiných studentských skupin. Závěr programu vyvrcholil okružní a vyhlídkovou plavbou po kanálech v centru města," přibližuje okolnosti zájezdu vedoucí dudácké muziky Dráteníci Daniel Dřímal.

Studenti nebyli ubytovaní ve Štrasburku, nýbrž v hotelu v 25 km vzdáleném městě Haguenau. Mezi oběma místy se přepravovali autobusem.

„Zájezd zaměřený na poznávání chodu Evropské Unie a jejích struktur se uskutečnil již poněkolikáté a pořadatelé vybírali zájemce ze široké palety středních a vysokých škol, studentských a jiných spolků, které jsou nějakým způsobem přínosné pro společnost a přispívají k mezinárodnímu i národnímu uvědomění. Pořadatel této akce europoslanec Jiří Pospíšil je přesvědčen, že pokud se mladým lidem naskytne možnost studia či stáže v zahraničí, měli by ji rozhodně využít," říká Dřímal.

„Je to podle mě skvělý způsob jak získat spoustu zkušeností, které pak lze využít při pracovním uplatnění, ať už zpět v České republice, nebo v cizině," tvrdí Pospíšil, který zároveň zmínil, že právě studenti domažlického gymnázia patřili při různých debatách a diskusích k těm vůbec nejaktivnějším, čímž lze možná vysvětlit, proč vzal na poznávací cestu do Štrasburku právě je.

O tom, že cesta do Štrasburku rozhodně nebyla ztrátou času, nás může přesvědčit jeden z účastníků – student Jiří Knížek z GJŠB.

„Po složení maturitní zkoušky bych rád studoval mezinárodní vztahy na VŠE, ale zajímám se i o regionální, státní a zahraniční politiku. Studijní pobyt ve Štrasburku mi přinesl bližší pohled na fungování Evropského parlamentu i celé Evropské Unie. Je škoda, že nemalá část Čechů je euroskeptická, aniž by si uvědomovala jiné výhody, které skýtá vytvoření většího politicko-ekonomického celku. Mezi zmíněné výhody řadím sdílení demokratických principů, efektivnější řešení konfliktů mezi členskými státy, snadnější fluktuaci pracovníků a služeb i větší možnosti pro pracovité studenty. Evropa své členy sbližuje a tak to má být," konstatuje Knížek.

A protože má Jiří Pospíšil rád folklor a lidovou hudbu, pozval do Štrasburku i členy mrákovského souboru, na jehož koncerty vícekrát zavítal. Mrákovští sice nejeli jako obvykle v krojích a za doprovodu celé dudácké muziky, příležitost zazpívat si písničky z rodného kraje se ale přesto našla. Postaral se o ni dudák Daniel Dřímal, který organizátorům pomáhal za oblast Domažlicka.

„Po společné slavnostní večeři se rozezněly chodské písně, a to nejen mrákovské, ale i postřekovské, protože nemalá část výpravy z Postřekova pochází. Z hudebního zpestření měli nakonec radost i ostatní hosté, kteří naše dudání a zpěv odměnili potleskem a začali zpívat své písně ve francouzštině. Zpívali a bylo jim jedno, že jim stydne večeře. Mohli jsme se přesvědčit o dávné pravdě – že hudba je fenomén, který sbližuje nejen lidi, ale i národy," zakončil Dřímal.