Do projektu byli zapojeni žáci druhého stupně. Ti se ve třech vyučovacích hodinách připravovali na besedu s pamětníky, členy Konfederace politických vězňů.

Nejprve byli seznámeni se základními dobovými pojmy (KSČ, studená válka, železná opona, Akční výbory Národní fronty, StB, tábory nucených prací, mukl, třetí odboj aj.), aby mohli v souvislostech pochopit vyprávěné příběhy.

Pozvání na besedu přijali Oldřich Tikal z Domažlic a Josef Touš z Pocinovic. Na začátku dvouhodinové besedy byla promítnuta část dokumentu z procesu s Miladou Horákovou. Posléze hosté vyprávěli své životní příběhy, seznámili žáky s okolnostmi a motivacemi, jenž je vedly k činnosti proti komunistické totalitě. Přiblížili atmosféru politických procesů ve společnosti, jak probíhaly výslechy, jaké podmínky panovaly v táborech nucených prací na Jáchymovsku a nakolik bylo těžké vrátit se zpět do normálního života ztěžovaného navíc šikanou státní moci.

Žáci se zajímali o řadu detailů, pokládali přednášejícím dotazy, v nichž pátrali po motivech a důvodech, které je přivedly k činnosti proti režimu. Autoři: K. Pinkrová, D. Pinkr