Na žáky mrákovské základní školy čeká po prázdninách velké překvapení. Nový školní rok začnou v krásně opravené škole.

„Požádali jsme o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků z Evropské unie – Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky na provedení zateplení fasády, stropů a výměny výplní otvorů. S žádostí jsme byli úspěšní a v květnu letošního roku jsme se pustili do práce,“ uvedl starosta Mrákova Josef Janeček a dodal: „Dojde ke stavebním úpravám všech objektů školy. Jedná se o zateplení budovy školy, tělocvičny, jídelny a výměny oken v budově školy a jídelny.“

Rozsáhlá stavební akce má rozpočet 5 421 264 korun z čehož dotace pokryjí devadesátiprocentní náklady ve výši 4 355 850 korun.

Budova tělocvičny je již zateplená a stavební práce se přesunuly na hlavní školní budovu a jídelnu. Vše musí být hotovo do 31. srpna.

„Žáci mrákovské školy se mohou těšit na krásně zrekonstruovanou budovu. Díky těmto opratřením dojde ke snížení nákladů na vytápění objektů o 180 000 korun za rok. Současně se o 33 tun ročně sníží množství oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší a obsah dalších skleníkových plynů, čímž se zlepší ovzduší v naší obci,“ dodal mrákovský starosta.