Za černé prvotelky zvítězila kráva Meclov Carol z Meclovské zemědělské. Za červené prvotelky vyhrál kus z horšovskohýnského Fadis Osiva. Oceněná druhotelka pocházela z farmy ze Starého Klíčova stejně jako červená holštýnka z kategorie III. a vyšší laktace. Ocenění se ale vedle skotu dočkal i nejlepší vodič, kterým se stal Tomáš Fiala.