Jen na pouhý měsíc letos utichne o letních prázdninách Základní škola v Mrákově. Počátkem srpna do ní ale nepřijdou žáci, nýbrž dělníci.

Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí prošly budovy školy před dvěma lety velkou rekonstrukcí, která zcela změnila jejich vzhled. Má nyní zateplenou tělocvičnu, dále školní budovu i jídelnu, kde se současně s tím provedla výměna oken a dveří. Vše přišlo na více než 6,3 milionu korun, přičemž téměř pět milionů činila zmíněná dotace.

I přesto Mrákovští investují do školního zařízení i nadále, konkrétně provádějí úpravy uvnitř budovy.

„Vloni jsme museli rozšířit a modernizovat školní družinu. Vyřešili jsme to tak, že jsme využili prostory, kde se nacházely školní dílny. To už jsme věděli, že školní dílny budou v bývalé uhelně," předesílá ředitel školy Vladimír Duffek s tím, že díky této inovaci získala škola družinu s kapacitou 30 žáků.

A protože bude nutné v místě budoucích dílen snížit podlahu a rozbít betony, musejí dělníci uvedené práce stihnout v průběhu měsíce srpna.

„Ty nejhlučnější práce, kdy se budou používat sbíječky, musí být hotové do doby, než nastoupí školáci. Zednické práce mohou probíhat za chodu, což výuku neohrozí ani neomezí," připojuje Duffek.

Obec Mrákov, jež je zřizovatelem školy, získala také dotaci na nové školní dílny.

„Obdržíme 150 tisíc korun z Programu rozvoje venkova Plzeňského kraje. Celkové náklady na vybudování dílen byly spočítány na 534 524 Kč bez DPH. Práce jsou rozdělené na dvě etapy, ve smlouvě je termín dokončení srpen 2014," upřesnil financování starosta obce Josef Janeček s tím, že je to jedna z posledních větších investic, které do školního zařízení půjdou, pomineme-li každoroční obměnu vybavení některé z tříd.

Vylepšování školních prostor kvitují hlavně rodiče dětí, které se do mrákovské školy sjíždějí z širokého okolí, a to nejen ze spádových obcí Mrákova. Škola také zvítězila v anketě čtenářů Domažlického deníku Stavba roku 2010.