Oslavy začaly ve 14 hodin mší svatou v kostele sv. Vavřince v Mrákově. Akce se zúčastnila široká veřejnost a krojované složky obce, zejména pak členové Spolku přátel dolního Chodska, hasiči všech sborů, tj. SDH Mrákov, SDH Starý Klíčov a SDH Nový Klíčov a myslivci z mysliveckého sdružení Lišák Mrákov. Po skončení mše se účastníci oslav vydali v průvodu k pomníku padlých vojáků I. světové války. V čele průvodu byly neseny slavnostní prapory a vyhrávala dechová hudba Horalka. Po zaznění české hymny následoval projev starosty obce pana Janečka a poté měl krátký proslov mrákovský farář Przemyśl Ciupak.

Z mrákovských oslav republiky.

Obec rovněž využila této slavnostní chvíle k odhalení nově zrestaurované pamětní desky Boženě Němcové. Ta je nově umístěna na prostranství pod kostelem, které bylo nově vydlážděno a osazeno novými lavičkami. Vzhledem k tomu, že nyní probíhá výměna střešní krytiny na kostele, který je z toho důvodu pod lešením, travnaté plochy budou osety až po dokončení stavebních prací.

Po položení věnce k památníku obětem padlým v I. světové válce krátce promluvil pan Josef Nejdl o působení paní Boženy Němcové v Mrákově. Květinu k nové desce položily členky Mrákovského souboru. Součástí oslav byl i den otevřených dveří v domě č. p. 3, tradičně nazývaném „u Bílků“. Před ním byl umístěn panel s historickými fotografiemi a novinovými články z doby vzniku nové Československé republiky a také z období aktivního působení sester Bílkových v Mrákově. Počasí celému programu moc přálo a tak si všichni zúčastnění oslavy dokonale užili.