Jeden z návrhů komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost nabízí variantu zjednosměrnění ulice Msgre B. Staška, respektive její části od kruhového objezdu kolem základní školy směrem na náměstí.

O zjednosměrnění jednali zástupci Policie ČR územního odboru Domažlice s vedením města. Shoda je jasná, a to zklidnit v této ulici provoz a zvýšit bezpečnost řidičů, chodců, ale zejména školáků. Pokud by se k této variantě přistoupilo, ulice by musela ulice projít rekonstrukcí.

„V případě změny části ulice na jednosměrný provoz bude potřeba změnit dopravní znační a provést příslušné stavební úpravy stávající komunikace. Změny by upozornily na změnu dopravního režimu a fyzicky by znemožnily jízdu v protisměru,“ řekl hned na úvod ředitel domažlického územního odboru Policie ČR Petr Kuneš.

Tím, že by došlo ke stavebním úpravám by se tak měl minimalizovat počáteční zmatek nebo porušení předpisů. Nicméně ne všichni předpisy a jednosměrky ve městech respektují. Někteří nové značení ignorují, jiní zas jezdí ze zvyku a takzvaně po paměti.

Co se týká stavebních úprav ulice, vznikl by na jedné straně vozovky odstavný pruh, který by byl využívaný jako takzvané ‚drive through‘, a to zejména rodiči, kteří vozí děti do školy, nebo by jej využilo zásobování. „Vozy by tak nebránily plynulému provozu tak, jak to je v současnosti,“ pokračoval Kuneš s tím, že veškeré navržené úpravy – zjednosměrnění, změna značení a stavební úpravy – budou mít v budoucnu pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Úsek kolem základní školy je navíc dlouhodobě monitorován a intenzita provozu se zde pravidelně vyhodnocuje. „Snížit frekvenci a intenzitu vozidel v tomto úseku, a tím i snížit pravděpodobnost dopravních nehod, považujeme za nejdůležitější důvody v navrhovaných změnách,“ doplnil na závěr ředitel domažlického policejního územního odboru Petr Kuneš.