Zároveň bude v Domažlicích opět povoleno parkování před moštárnou. „Rada města schválila pronájem prostoru chodníku, aby tam zákazníci mohli zastavit,“ informoval místostarosta města Stanislav Antoš. Zahrádkáři ze Kdyně a Chodské Lhoty pak začnou koncem měsíce září. Ostatní organizace – Starý Klíčov, Pec, Koloveč, Poděvousy a Holýšov letos moštovat nebudou. „Organizace, které budou zpracovávat ovoce, upozorňují, že se bude moštovat pouze pokud bude zájem občanů a dostatek ovoce,“ upozornil člen zahrádkářského svazu Domažlice Josef Fidrant.