Část bohaté sklizně dovezli lidé i do moštárny ve Starém Klíčově. Sezonu v sobotu 15. září zahájí i kolovečští zahrádkáři. V Poděvousích budou moštovat 15. a 29. září a také 6. října.