Třináct milionů korun, to je suma, se kterou počítal rozpočet Plzeňského kraje pro rekonstrukci mostu v Tasnovicích. Most nese číslo 1973–1 a umožňuje přejet přes řeku Radbuzu z jedné části obce do větší, centrální části.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje při popisu zakázky počítala s odstraněním stávající mostní konstrukce včetně pilířů.

Jaký bude nový most

„Nový most má tvořit dvojice betonových předpjatých parapetních nosníků o rozpětí 31,7 m, spojených železobetonovou deskou mostovky. Na mostě jsou navrženy dva jízdní pruhy o šířce 3,25 metru s odraznými proužky šířky 0,5 m a jednostranný chodník v šíři 1,5 metru. Celková délka úpravy je 65 metrů," psalo se v popisu zakázky s tím, že výstavba proběhne za úplné uzavírky a pěší doprava bude převedena na provizorní lávku, jejíž poloha je řešena v projektové dokumentaci.

O zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činila 12 milionů a 919 000 Kč bez DPH, se ucházelo sedm firem, které uvedly nabídkové ceny bez daně v rozpětí od 9,98 milionu do 12,872 milionu ko­run.

Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabídka firmy Bögl a Krýsl, která podala nabídkovou cenu 9,98 milionu, respektive 12,0758 milionu včetně DPH.

„Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a současně splnil veškeré požadavky zadavatele. Vyhověli jsme proto doporučení hodnotící komise," píše se v rozhodnutí výběru firmy podepsaném generálním ředitelem SÚS Plzeňského kraje Pavlem Panuškou. Na dílo byla sjednána smluvní záruka v délce šesti let.

„Sledoval jsem, jak most bourali, a chodím se tam dívat, jak práce postupují. Vzhledem k tomu, že je tam místo mostu lávka, ani nám to nevadí, k sousedům se pěšky dostanu," říká pan Jaroslav s tím, že se to dá vydržet, jen na dušičky budou muset jet s výzdobou na hřbitov oklikou.

Nové rozhodnutí

Noc na včerejšek, která přinesla sníh, jen potvrdila aktuálně diskutovanou nutnost zajištění stavby proti povětrnostním vlivům.

„Ukončení stavby a předání díla bylo naplánováno na 21. prosince, ale kvůli počasí se bude jednat o tom, že by se nad stavbou mostu postavil jakýsi ´stan´, který by umožnil pracovat i za nepřízně počasí. Pokud by bylo jako dnes, ještě to problém není, ale musí se zajistit, pokud by nepřízeň počasí trvala delší dobu, aby termín dokončení mostu nebyl ohrožen. Vzhledem k tomu, že dodržení termínu preferuje jak zadavatel díla, tak i dodavatel, bude možné přikročit k opatřením, která však znamenají ekonomické navýšení," uvedl včera Deníku za SÚS Plzeňského kraje Petr Otásek.