„Petice na podporu modernizace železniční trati v Domažlicích“ je celý název petice, která koluje na internetu. Jejím iniciátorem je Ondřej Szabó. „Cítil jsem potřebu založit tuto petici, jelikož jsem nabyl dojmu, že je debata ohledně výstavby jaksi nevyvážená. Nejvýznamnější a nejrelevantnější argument proti, který zaznívá, je nedotknutelnost osobního vlastnictví. Nicméně jsem toho názoru, že stavba takového významu nás může všechny posunout směrem k vyššímu životnímu standardu – ať už jde o pracovní příležitosti, nebo vzdělání,“ uvedl Szabó.

Akce Ježíšek pro chlupatý kožíšek se koná v sobotu 16. prosince v útulku v Horšovském Týně.
Opuštění pejsci v útulku v Horšovském Týně touží po krásných Vánocích. Pomůžete?

Jedním z témat, které se okolo modernizace řeší a budí velký rozruch, je zábor části pozemků. „Moje rodina v přilehlém koridoru vlastní rovněž zahrádku, kterou sám užívám od 12 let a ze které zůstanou po záboru asi 2/3. Takže z nastalé situace nejsme rovněž nadšeni. Nicméně nechceme blokovat dalším lidem rychlejší cestu do práce nebo do školy. Úvahy o přesunutí železnice jsou taktéž z mnoha důvodů mimo mísu. Proto zastáváme názor domluvit se s investorem, aby dopady během stavby i po ní byly co nejmenší. Správa železnic nám vyšla vstříc a již organizují osobní schůzky s majiteli dotčených pozemků, kterým byla nabídnuta štědrá kompenzace, která vyváží ztrátu nemovitosti. Rovněž bude železnice tišší a méně omezovat automobilovou dopravu díky novým mostům, protihlukovým zábranám, nasazením tišších lokomotiv a dalším technologiím. Rád bych poprosil lidi, kterým není tato situace lhostejná, aby naši petici rovněž podpořili,“ vyzval Szabó.

Obsahem petice jsou tři body – 1. Vyjádřit podporu optimalizaci tratě, plánované ze strany Správy železnic, 2. Vyzvat všechny zúčastněné strany (politické představitele města Domažlice, majitele dotčených pozemků a vedení SŽ) ke konstruktivnímu jednání, 3. Vyzvat vedení SŽ k individuálnímu přístupu ke každému jednotlivému vlastníku pozemků. Petici lze najít zde

Jakub Štáfek a Koulevledu.
Jakub Štáfek výzvu vyslyšel, dorazil a Koulevledu řádně zcákal z hasičského auta

Modernizace čeká celou trať z Plzně přes Domažlice k hranicím s Německem. Připravovaná investice přinese zvýšení bezpečnosti, dojde ke zlepšení doprovodné infrastruktury stanic a zrušení většiny železničních přejezdů. Zároveň se zvýší komfort pro cestující, neboť všechna nástupiště budou plně bezbariérová, vybavena moderním informačním systémem a zlepší se i možnosti návazné autobusové dopravy. Trať bude elektrizována, což umožní nasazení moderních vlakových souprav, které jsou ekologičtější, tišší a pohodlnější pro cestující. „Modernizace trati současně přinese zvýšení maximální traťové rychlosti v úsecích novostavby až na 200 km/h. Díky tomu dojde k významnému zkrácení jízdní doby především osobních vlaků a zkrácení dojezdové doby do Plzně, rychlíky Domažlice–Plzeň do 30 min., osobní vlaky do 45 min., do Prahy, ale i dalších destinací. Spolu se zdvoukolejněním vybraných úseků dojde ke zvýšení kapacity trati pro osobní i nákladní dopravu, což uleví přetíženým silnicím. Pro cestující je přínosné i plánované navýšení počtu spojů a zařazení nového segmentu spěšných vlaků," uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.