Základní škola v Kolovči projde letos velkou proměnou, která se týká nejen vnějších oprav, ale také špičkového vybavení jednotlivých tříd a kabinetů.


K uskutečnění tohoto projektu, který je výhradně školním projektem, musela škola získat více než milionovou dotaci.

„Projekt se týká zkvalitnění výuky. Jeho cílem je zlepšit podmínky pro práci pedagogů a vzdělání žáků. Získali jsem dotaci ve výši jednoho milionu dvou set tisíc korun na notebooky pro všechny učitele, nové tabule s promítací plochou, k tomu dataprojektory s krátkou projekcí a snímače obrazu do každé třídy. Přičemž promítací plocha se bude chovat jako interaktivní tabule,“ uvedl ředitel Základní školy v Kolovči Zdeněk Mlnařík s tím, že díky této modernizaci se zvýší názornost výuky, která je dnes prakticky nulová.


Projekt je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, jehož administrátorem je Ministerstvo školství.
„Máme již podepsanou

smlouvu. Věc je ve fázi výběrového řízení na zařízení. Je zřejmé, že získané peníze nepokryjí všechny náklady. Škola je připravená pokrýt zbytek peněz z vlastního rezervního fondu,“ pokračuje Mlnařík s tím, že s modernizací tříd a kabinetů začnou během měsíce března až dubna, aby se od nového školního roku mohlo začít vyučovat v novém.