Rozhořčení Holýšovských vystřídala úleva. Chystaná modernizace železniční trati nepovede k velkým záborům jejich pozemků a demolicím a vlaky nebudou městem projíždět rychlostí 200 km/h. Zaplněný sál holýšovského kina o tom ve středu odpoledne ubezpečil Pavel Paidar ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

K modernizaci trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN dojde v současné stopě, trať zůstane téměř v celé délce i nadále jednokolejná, bude elektrifikována a zrychlena.

„Jde o nejreálnější a nejvýhodnější variantu. Dvojkolená vysokorychlostní trať byla jednou z dalších možností, už ale není na pořadu dne," uvedl Paidar a zopakoval, že k rozsáhlejším záborům pozemků obyvatel Holýšova nebo ostatních obcí nedojde. „Budou nutné zábory kvůli stavbě protihlukových stěn a trakčních stožárů, ty by ale měly být minimální," řekl.

Předpoklad realizace stavby je v letech 2019 až 2025, vyjít by měla na 9,5 miliardy korun.

„Varianta, která ve vás budila děs, pocházela z roku 2009. Počítalo se s dvojkolejnou tratí i se velkými zábory mimo pozemky dráhy. Řešení to bylo velkolepé, ale není ufinancovatelné," podotkl projektant Jaromír Tvrdík.

Pozemky pro zmíněnou dvojkolejnou vysokorychlostní trať pro vlaky s rychlostí až 200 km/h sice v krajském územním plánu zůstanou a SŽDC si je bude i nadále chránit, ale případná stavba této trati by se podle nich mohla uskutečnit až ve vzdálené budoucnosti.

„Výhledově vysokorychlostní trať nezamítáme, ale zatím je nerealizovatelná," uzavřel Paidar.

Po modernizaci jednokolejné trati by vlaky měly jezdit rychlostí 100 až 140 km/h, pendolino pak až 160 km/h. Jízda z Domažlic do Plzně by pak měla trvat pouhých 35 minut.

Krátké dvojkolejné úseky vzniknou mezi Chotěšovem a Stodem, Radonicemi a Domažlicemi a mezi zastávkami Domažlice a Domažlice – město. Úplně nový úsek trati pak bude vybudován mimo zástavbu mezi Novou Hospodou a Zbůchem.

V řadě míst se přitom počítá s úpravou nádražních stanic – budováním vysokých nástupišť, podchodů a výtahů pro bezbariérový přístup.

Na modernizaci hlavního železničního spoje Čech a Bavorska, a tím pádem i zrychlení trati mezi Prahou a Mnichovem se dohodli ministři obou zemí.

SŽDC by v tomto měsíci měla mít již hotovou studii proveditelnosti, poté poběží schvalovací řízení na ministerstvu dopravy, ve druhé polovině roku by pak mohl vzniknout projekt pro územní řízení pro vytipované úseky, protože připravovat celou stavbu najednou není možné.

HOLÝŠOVSKÝ KINOSÁL byl při prezentaci modernizace trati zcela zaplněn. Řada Holýšovských se totiž bála, že kvůli modernizaci trati přijde o své pozemky.