Před třemi lety jsem navštěvoval se svým synem plavecké kurzy pro děti, které byly na velmi dobré úrovni. Až můj syn bude -náctiletý, zájem o návštěvu místního bazénu nejspíš opadne, neboť ten v podstatě nemá co nabídnout. Již několikrát jsme byli z místních novin informováni ze strany domažlické radnice o přestavbě celého areálu bazénu a výstavbě venkovního koupaliště. Zatím se však (kromě rekonstrukce malého bazénu) nic neděje. Ptám se tedy, v jakém stádiu je slíbená přestavba?
Když jsem v roce 2005 nastoupil jako ředitel do nově vzniklé příspěvkové organizace, byla tehdejším vedením  města rekonstrukce plaveckého bazénu, a hlavně jeho přestavba na aquapark s venkovním koupalištěm, jednou z hlavních priorit. To bylo dáno jednak poptávkou veřejnosti, neboť bazén určený jen k plavání bylo již tehdy dost málo, a také zoufalým stavem budovy a zařízení z roku 1980. Zejména udržení provozu při splnění všech hygienických norem byl mnohdy úkol nadlidský. Přípravné práce, kterých jsem se zúčastnil, probíhaly poměrně rychle. Přestože projekt prováděla zkušená firma, do přípravy projektu se měli možnost zapojit ti, pro které byl bazén také určen, například plavci Jiskry. Provozně sporné a složité věci jsem ještě konzultoval i s provozovateli  jiných zařízení a zejména odborníky z branže. Byl jsem si vědom toho, že se nejedná o nikterak levnou záležitost, a navíc se chyby mohou promítnout do provozních nákladů. Celý projekt byl představen veřejnosti a na stránkách bazénu je jako zajímavost k vidění ještě dnes. Po nástupu nového vedení města zřejmě došlo ke změně priorit, budovala se jiná zařízení. Od této doby si přípravné práce řídí pan starosta sám. Ve volebním roce 2010 došlo i na plaveckém bazénu ke změnám. Dětský bazén – Vodní svět – se vcelku vydařil. Svým pojetím a velikostí nemá v širokém okolí obdobu. Byla provedena výměna a modernizace bazénové technologie a bazény byly od sebe hydraulicky odděleny. To je věc nezbytná pro lepší a úspornou údržbu vody. Tím byly také splněny podmínky pro zahájení kurzů pro kojence a batolata. (Vše jsem měl připraveno již v roce 2007.) Tím modernizace zatím skončila. Podle posledních  informací, které mám zprostředkovaně, se i nadále pracuje na změnách projektu a v roce 2014 má být provedena rekonstrukce šaten. Další etapy by měly následovat. Věřím, že se Váš syn a další obyvatelé Domažlicka již brzy dočkají.
Mohl byste občanům objasnit, proč rodiče nemohou jít do bazénu oblečení a fotit své děti?  Proč musí fotící rodič platit vstupné?
Pro provozování bazénů a koupališť platí poměrně přísná norma ministerstva zdravotnictví. Ta je závazná jak pro provozovatele bazénů, tak i pro návštěvníky. Z této normy vychází jednak provozní řád a také návštěvní řád. Provozní řád musí být schválen hygienickou službou, plnění je kontrolováno .
Náš návštěvní řád jasně říká, že do prostor bazénů vstupují návštěvníci teprve po důkladném umytí mýdlem a osprchování a ve vhodném koupacím oděvu. Jakýkoliv civilní oděv, nebo zanedbaná očista mohou být zdroji bakteriálního znečistění, případně vnesením nákazy. Je povinností provozovatele tomuto zabránit a mělo by to být i snahou rodičů dětí.
Rodiče samozřejmě své děti fotit mohou. Do prostor obou bazénů je dobrý výhled prosklenou stěnou ze vstupního vestibulu. Pokud ale chtějí mít fotografie i z bezprostřední blízkosti, a to třeba i pod vodou, je možné si fotografie objednat u lektorky. Přítomnost dalších lidí v prostoru kurzu provozní řád kurzu zakazuje a rodiče na toto byli upozorněni. Při porušení řádu nám hrozí sankce, případně i jejich zrušení. Vstupné platí návštěvník plaveckého bazénu. Žádné speciální vstupné pro fotícího rodiče zavedeno nemáme .
Musí mít ředitel plaveckého bazénu nějaké zvláštní vzdělání, popřípadě kurzy?  Splňujete tyto podmínky vy jako ředitel?
Žádná speciální škola pro ředitele bazénů pochopitelně neexistuje. Podmínky splňuji. Není žádným tajemstvím, že jsem se nejdříve řádně vyučil strojním zámečníkem. Potom jsem vystudoval strojní průmyslovku v Plzni,  na VŠ PALESTRA jsem absolvoval a složil zkoušky  pro obor „Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení", kurz se zaměřením na řízení a týmovou práci atd.
Nad požadovaný limit mám ještě veškerou kvalifikaci a  praxi pro výkon práce strojníka v plaveckém bazénu, tj. pro obsluhování tlakové stanice s plynným chlorem, průmyslového plynovodu, plynové kotelny, nízkotlakých kotlů na plynná paliva a tlakových nádob stabilních.
A protože i na bazénech jde pokrok vpřed,  stále se vzdělávám  na přednáškách  ABAS, což je asociace sdružující nás, „bazénáře". To jsou lidé, kteří bazény a vše s nimi spojené učí na ČVUT, projektují, staví, řídí, provozují, vyvíjejí nové materiály a technologie. Podílím se i na konzultacích při přípravě nových norem. Pomáhám zkušenostmi jiným začínajícím bazénům a aquaparkům. I tady se dostanu k novým poznatkům.
Přišel jsem do bazénu asi padesát minut před zavřením. Chtěl jsem si jen na půlhodinku zaplavat s tím, že klidně zaplatím vstupenku na celou hodinu a půl. Bylo mi ale řečeno, že už je zavřená kasa a že už dál nemůžu jít. Byl to správný postup?
Ano, tento postup byl správný. Doba, dokdy se prodávají vstupenky, je stanovena                 v Návštěvním řádu. Na vysvětlení, toto opatření, obvyklé i v jiných bazénech, je nutné vzhledem k prováděným úkonům, které musí následovat po ukončení provozu bazénu, tedy bez přítomnosti návštěvníků. Několikrát jsme se přesvědčili, že na sliby některých návštěvníků a jejich včasný odchod prostě spoléhat nemůžeme.
Jak je to s chlorováním vody? Jsou nějaké normy, které musí být dodrženy?
Voda v bazénech se musí průběžně filtrovat, upravovat její fyzikálněchemické vlastnosti, ohřívat a desinfikovat. Jako účinná látka se ve velkých bazénech používá chlór. Je to léty prověřený a osvědčený prostředek. Zatím nejosvědčenějším způsobem je desinfekce plynným chlórem. Je účinná a relativně levná. Vyžaduje však provozování chlorovny, která podléhá pravidelným čtvrtletním kontrolám. Odborně vyškolený personál je průběžně vzděláván a zkoušen oprávněnou firmou. Pro provoz chlorovny platí velmi přísná pravidla. V našem plaveckém bazénu jsou splněna veškerá kritéria pro bezpečný provoz. Norma, která stanoví kvalitu vody, je poměrně dost přísná, je to vyhláška 238/2011 Sb. Kvalita vody, tedy i množství volného, celkového a zejména vázaného chlóru, je průběžně kontrolováno přímo strojníky v bazénu. Množství chloru je automaticky dávkováno a zapisováno do registrů zařízení. Další kontroly provádí akreditované laboratoře CHVAK a SZÚ. V našem bazénu se snažíme udržovat množství chloru u spodní hranice povoleného limitu. Množství chloru (zejména toho vázaného, jehož produkty mohou být cítit) mohou ovlivnit zejména samotní návštěvníci dodržováním hygienických pravidel, zejména důkladným osprchováním se  před vstupem do bazénu a po použití WC .
Proč už plavecký bazén nezajišťuje provoz koupaliště v Babylonu, když je městskou organizací a rybník patří městu?
Na tuto otázku Vám nemohu odpovědět. Směřujte ji prosím na radu města, která takto rozhodla.
Někdy tápu v otvírací době. Často se mění a když s dětmi chci v pracovním týdnu odpoledne do Dětského světa, bývá uzavřen, protože tam jsou kurzy. Nešlo by otvírací dobu nějak zpřehlednit a sjednotit?
Bohužel, k občasným změnám dochází, nikoliv však často, jak píšete. K informovanosti zákazníků jsou tyto změny s předstihem uveřejněny v tisku, na dveřích bazénu,několikrát na nástěnce v bazénu a na internetu. Dále je možnost nahlédnout na dění v bazénu i přes webovou kameru. Takže pro informovanost už snad nemůžeme udělat více. Co se týče kurzů: ty můžeme pořádat pouze v době, kdy mohou děti, rodiče a lektorky a děje se tak pravidelně. Nechápu, co si představujete pod zpřehledněním a sjednocením. Navrhuji se sejít a vše si vysvětlit .
Už se ví, kolik bude stát pernamentka na 10 návštěv pro příští rok?
Zatím se o zvýšení vstupného neuvažuje, takže bude stát jako letos 350 Kč.