„Máme přestárlou členskou základnu,“ konstatoval hospodář organizace Josef Johánek.

„V Mysliveckém sdružení Pod Lysou horou je zapojeno 21 členů,“ uvedl předseda Jaroslav Pánek. V evidenci je i 21 členů, 6 stálých hostů a 1 adeptka.

Sdružení bylo založeno v červenci 1992, před dvěma lety bylo na členské schůzi rozhodnuto o změně právní formy spolku na občanské sdružení.Jeho členové se starají o honitbu v celkové rozloze 1426 hektarů. Její součástí je bažantnice, která se rozprostírá na 563 hektarech.

„Máme v ní na dvanáct set bažantů,“ pochlubil se hospodář. V loňském roce bylo v mnichovské honitbě sloveno rekordní množství prasat.

„Bylo jich 123, dále 14 srnců, 16 kusů vysoké zvěře, kam se počítá jelen a laň, a také tři desítky lišek,“ vypočítal Johánek. Mnichovští myslivci se starají o vlastní budovu i stanoviště pro zvěř v přírodě. V zimním období pravidelně doplňují 45 slanisek, 15 zásypů a necelých 30 krmelců. Každý z členů má přidělené určité stanoviště.

Udržují i brokovou střelnici a na letošek naplánovali zbudování kulové střelnice. Každoročně se konají jarní závody O pohár starosty obce Mnichov a podzimní střelecké klání O pohár mysliveckého sdružení. Střelci trénují pravidelně v neděli dopoledne.

„Velký zájem je i o námi pořádané hony, kterých se kromě našich členů zúčastňují i pozvaní hosté,“ doplnil na závěr Johánek.