Jednou z nejvíce viditelných změn v uplynulých letech ve vaší obci byla kompletní rekonstrukce kulturního domu. Co dalšího se u vás v posledním období podařilo?

V loňském roce jsme opravili veřejné osvětlení ve Vranově. Veškeré kabely se podařilo zavést pod zem. Stálo nás to 400 tisíc korun.
Po dobu dvou let se rekonstruovala i budova hasičárny, jejíž přebudováním vznikla v přízemí kancelář pro obecní úřad a v patře klubovna pro hasiče. Celkové náklady činily milion dvě stě tisíc korun.

Jaké nejvýznamnější stavební zásahy jste museli v budově hasičárny provést?

Pořízena byla nová sedlová střecha. Pod ní vznikl prostor pro archiv obecního úřadu. Další výraznou stavební úpravou bylo vybudování čističky odpadních vod za zhruba 100 tisíc korun.

Co ve vaší obci plánujete pro letošní rok?
Pro všechny čtyři katastry, které spravujeme, budeme mít nový územní plán obce. Náklady na jeho pořízení nás vyjdou na tři sta tisíc korun. Ještě do 7. března mohou dát občané podněty, které by mohly být do přípravy plánu zahrnuty.
Dále plánujeme vybudování veřejného osvětlení a také nových kanálů podél nově opravené silnice v Mnichově. Opravy se dočká i mnichovská kaple.

Všiml jsem si, že v obci vyrůstají nové rodinné domy. Mnichov tedy nemá problém s nezájmem mladých rodin o bydlení v obci?
Chceme jich přilákat co nejvíce, proto máme vytipováno patnáct parcel, kam bychom po schválení územního plánu chtěli přivést inženýrské sítě a vodovod. Čekají nás kvůli tomuto projektu i jednání na pozemkovém fondu.

Jak to vypadá s pracovními příležitostmi u vás v obci?
Celé Poběžovicko trápí velká nezaměstnanost. Lidé od nás jezdí za prací do Bělé, Domažlic i dalších míst. Někteří pracují v Německu. Díky dobré dopravní obslužnosti k nám jezdí autobus sedmkrát denně. První dokonce už před půl pátou ráno.

S jak velkým rozpočtem letos bude Mnichov hospodařit?
Máme připravený rozpočet ve výši dva a půl milionu korun. Pokud vše dopadne podle plánu, měli bychom na konci roku být v plusu okolo čtyř set tisíc korun.