Aby se naučili správně reagovat i v případě ohrožení zdraví svých svěřenců, absolvovali v neděli 4. listopadu čtyřhodinový kurz první pomoci s Romanou Kazdovou, která se specializuje na zážitkové metody učení.

Na účastníky tedy čekaly reálné simulace skutečných událostí, které často doprovázely i výkřiky a spousta umělé krve. Odvážní instruktoři si tak mohli vyzkoušet přístup k bezvědomému, zastavení krvácení, ošetření popálenin i masáž srdce.

Zkušený lektorský tým často upozorňoval na možná úskalí při poskytování první pomoci, představil aplikaci záchranka a zopakoval náležitosti volání na linku 155. Právě autentické nahrávky z tísňové linky na účastníky velmi zapůsobily.

V prostředí maličké klubovny U Čápa celé nedělní odpoledne velmi rychle uteklo i díky několika výukovým videím, která názorně ilustrovala probíraná témata. Pro tuto aktivitu byl úplně poprvé využit nový projektor, který byl hrazen z příspěvku Plzeňského kraje.

Závěrečná část už byla věnována dotazům, zpětné vazbě a rozdání certifikátů i malých dárečků v podobě chytře zabalených ochranných rukavic.

„Celému lektorskému sboru patří velký dík za jejich obětavou práci a trpělivost při výuce. Všichni instruktoři sice doufají, že nabyté dovednosti nebudou nikdy potřebovat, pokud ale tato situace nastane, jsou na ni nyní perfektně připraveni,“ říká Pavla Hrubá z Pionýrské skupiny Safír ze Kdyně.

Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně