„Letos byla mezi úkoly zařazena poranění, která se mohou stát v dopravním provozu, ve škole nebo na hřišti, ale i složitější případy – popáleniny druhého stupně nebo úraz elektrickým proudem. Soutěžící museli ukázat, co umí z resuscitace," popsal hlavní rozhodčí Vojtěch Dvořák.

„Navíc jsme mezi úkoly vsunuli i problematiku dnešní doby – otravu drogami, předávkování heroinem nebo popálení kyselinami," dodal Dvořák.

„Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků bylo rozděleno do dvou kategorií, pro první a druhý stupeň základních škol," informovala ředitelka soutěže Jarmila Kahlerová.

Soutěžící kromě poskytnutí první pomoci prokazovali znalosti z oblasti léčivých rostlin, dopravních značek, obvazové techniky i dopravy raněných.

„Letošní konečné výsledky jsou velmi těsné. U prvního stupně rozhodl ve vyrovnaném stavu vyšší počet bodů získaných za ošetření nejtěžšího poranění," připomenul Vojtěch Dvořák.

Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků Domažlice:
1. stupeň:
1. ZŠ Msgre.Staška, DO 441 bodů
2. Masarykova ZŠ Kdyně 439 bodů
3. ZŠ Kout na Šumavě  439 bodů
2. stupeň:
1. ZŠ Holýšov                903 bodů
2. ZŠ Mrákov                 870 bodů
3. ZŠ Komenského, DO 856 bodů