Co se vám v obci v posledních letech podařilo vybudovat?

V posledních letech jsme například plynofikovali obec, za více než milion jsme udělali dětské hřiště, také víceúčelové hřiště a nové kabiny u futsalového hřiště. Velkou akcí, která se nám povedla, je určitě postavení čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace pro půlku obce. V letošním roce plánujeme pokračovat ve výstavbě kanalizace pro zbylou polovinu obce. Celá výstavba i s čističkou byla původně plánována na asi 26 milionů, myslím ale, že by se nám mohlo podařit vejít se do 15.

Udělali jsme také generální opravu místní komunikace od čp. 91 k čp. 101 za 370 tisíc, v rámci pozemkových úprav se u nás udělalo i poměrně hodně polních cest. Byl vybudován nový bezdrátový rozhlas za 250 tisíc, v nové obytné zóně pak také veřejné osvětlení a dešťová kanalizace za celkem 1 milion 136 tisíc korun.

Na okraji obce pak byla před dvěma lety postavena i dřevěná vyhlídka. Jsou u ní lavičky i dětské prvky, které většinou jinde nemají - houpačky, lanová prolézačka, pérové houpadlo. Rádi tam chodí lidé s dětmi, kteří bydlí nahoře v obci a mají to dál k dětskému hřišti, i místní mladí. Ti si tam večer posedí a nikdo je neruší. Je to pěkné místo. I bez vyhlídky je tam vidět od Javoru až po Přimdu.

Všiml jsem si, že na okraji obce vyrůstají i nové domky…

Nové rodinné domky jsou asi na deseti parcelách přičemž v pěti z nich už lidé bydlí. Zájem o bydlení u nás rozhodně je, vlastně bychom potřebovali parcel ještě jednou tolik. Nebo možná ještě víc.

Co do Čermné láká nové obyvatele?

Asi právě ty levné parcely (smích). Prodávaly jsme je poměrně levně, protože jsme do naší obce chtěli dostat mladé lidi.

Jaké plány máte do budoucna?

Především nám nejvíce záleží na dokončení zmíněné kanalizace. V letošním roce budeme ve výstavbě splaškové kanalizace pokračovat a předpokládáme, že dojde i na opravu místní komunikace od čp. 1 k čp. 62 za asi 800 tisíc korun.

V místní hospodě, která sídlí v bývalé škole, jsme také chtěli udělat jakoby penzion s ubytováním, ale ze tří žádostí o dotaci se nám nezadařilo ani jednou. Dotaci jsme bohužel nezískali ani na opravu místní prodejny, která v obci funguje.

Děje se v obci něco, co byste rád změnil?

Spolková činnost docela funguje, ale byl bych rád, kdyby se lidé trochu zapojili například i do práce na veřejných prostranstvích. Dřív, když byly brigády, například kolem roku 1990, když se stavěl vodovod, tak přišlo vypomoci tolik lidí, že se často ani nevědělo co s nimi. Něco takového se už dnes bohužel neděje.

Co vám naopak dělá radost?

Mám radost z vybudování čističky i kanalizace a rozhodně jsem velmi rád, že se nám podařilo přilákat do naší obce mladé lidi.

Kulturní akce v Čermné 2014

15. února Dětský karneval

1. března Masopustní průvod

8. března Oslavy MDŽ

Duben Přednáška Práce na zahrádce

30. dubna Stavění máje, Pálení čarodějnic

Květen Květinový den

31. května Dětský den

28.29. června Pouťové oslavy

4.-6. července Setkání obcí v Čermné nad Orlicí

12. července Noční turnaj v nohejbale

19. července Fotbalový Memoriál V. Brychcína, J. Surmaje

23. srpna Cykloturistický výlet

27. září Drakiáda

25. října Beseda s důchodci, Vítání občánků

21. listopadu Kateřinský věneček

29. listopadu Mikulášská nadílka

26. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenisu