Kroužek mladých hasičů při SDH Poběžovice se může pochlubit pestrou činností. Zajímavý je především tím, že od letoška spolupracuje se stejnou skupinou dětí, které se coby mladí hasiči scházejí při SDH Hostouň.

Poběžovická hasičská mládež absolvovala před odchodem na prázdniny již potřetí víkendové soustředění pod stany.

„S vedoucími mladých hasičů v Hostouni jsme navázali užší kontakt, a stanování na Perláku za Hostouní se proto zúčastnily i děti z SDH Hostouň. Neslo se ve velmi přátelském duchu a společně s vedoucími z Hostouně jsme uspořádali závod požárnické všestrannosti. Z výsledků bylo jasně patrné, že děti nejsou žádnými nováčky, umístění bylo velice těsné!" vzpomíná na první společnou akci poběžovický vedoucí Martin Kopecký: „Rád bych na tomto místě poděkoval za pomoc Jardovi Kukačkovi, Oldovi Motyčkovi a Vláďovi Vladykovi, a zejména Jiřímu Leškovi za půjčení Perláku a v neposlední řadě kolegovi z Hostouně Josefu Farkasovi za výborný guláš!"

Se začátkem školního roku spolupráce pokračuje.

„Tentokrát jsme si naplánovali návštěvu herního centra Lvíček, které se nachází v Černicích, a poté exkurzi ve stanici HZS Plzeň – Slovany. České dráhy z nás musely být hodně překvapené, neboť nás jela pořádná tlupa, 27 dětí a 9 dospěláků. Připočíst musíme ještě nejmladší účastnici zájezdu, dvouměsíční Karolínku s kočárkem, pro kterou to byla první jízda vlakem. O zábavu bylo opravdu postaráno. Protože jsme se od společného stanování s hasiči z Hostouně neviděli, tak jsme hodně debatovali," popisuje Kopecký.

Po vyzkoušení prolézaček, her, hopsadel, skluzavek a dalších atrakcí dětem i dospělým přišel vhod naplánovaný oběd. Ten předcházel druhé části výletu, jíž byla návštěva profesionálních hasičů.

„Autobus, který ke zbrojnici jezdí, nám ujel a další měl jet za půl hodiny. A přestože mrholilo, nechtěli jsme moknout na jednom místě a dali jsme se na dvouapůlkilometrový pochod ke zbrojnici," předesílá.

Po něm se mladí hasiči dočkali kýžené exkurze.

„Osobně nás přišel uvítat velitel čety, jenž nás pak provázel. Z techniky jsme viděli například CAS 24 Scania, CAS 30 T815–7, CAS 15 MB Atego, dále kontejnerový automobil MB Actross, kontejner pro nouzové přežití, závalový kontejner a mnoho dalšího. Výklad byl velice poutavý, dozvěděli jsme se například jakou výstroj a výzbroj hasiči používají, jak tráví čas na stanici, pokud nejedou k zásahu, nebo co musí člověk splňovat, aby se mohl stát profesionálním hasičem," popisuje Kopecký.

Největší radost udělala při exkurzi dětem možnost sklouznout na opravdové hasičské tyči, prolézt si hasičská auta a také nahlédnout do sanitky, neboť na Slovanech mají stálou záchrannou službu, což zatím není moc časté na ostatních stanicích.

„Společný výlet se vydařil. Spolupráce mezi mladými hasiči nemá chybičku a děti si moc rozumějí. Již dávno jsme přišli na to, že společná výměna zkušeností a navazování nových kontaktů jsou k nezaplacení. Dnes už si oba kroužky hasičů bez této spolupráce nedokáži představit," zakončil Kopecký.