V tomto projektu se různé organizace zapojují do péče o přírodu během tří dní. Tento projekt zprostředkovává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže pro kolektivy mladých hasičů. Právě ve Staněticích se vedle účasti na požárních soutěžích zhostili projektu znovu mladí hasiči se svými vedoucími a pustili se do čištění přírody.

V loňském roce kolektiv mladých hasičů uklidil první část cesty „Úlíkovská“ a letos si vytyčil její druhou část. Ač znaveni závodem požárnické všestrannosti, který se konal v dopoledních hodinách v Holýšově, pustili se s vervou do práce. Pytle s odpadky se rychle plnily. K údivu byla loni uklizená část cesty opět opět beztrestně zanesena odpadky.

Mladí hasiči proto zjednali nápravu a úsek vyklidili. Po odvedené práci si děti vysloužily odměnu v podobě opékání buřtů. Podporu této akci poskytl i obecní úřad Zahořany, za což mu patří velký dík. Za úspěch vedoucí považují, že děti začaly vnímat nakládání s odpady za důležité a po zbytek dne upozorňovaly na odpadky mimo vytyčenou cestu. Na příští rok kolektiv vytipoval další cíle, které si žádají pozornost a péči. Každý se může přijít zapojit a pomoci udělat něco pro životní prostředí.

Hana Hoffmannová