Úspěšný mladý chovatel Miloš Fiala z Horšovského Týna zvítězil v mladší kategorii v oblasti drůbeže.

„Za náš okres bojovalo celkem devět dětí v odbornostech králíci, drůbež, holubi, psi, exotické ptactvo a drobní hlodavci," shrnula Dita Kovářová, která má práci s mladými chovateli na Domažlicku na starosti. „Skončili jsme na osmém místě, což je velký úspěch," dodala.

Soutěžní klání zahrnovalo test, poznávačku, písemnou práci a pohovor. Zúčastnilo se jej 105 dětí z Česka a další účastníci z Polska a Slovenska. Kromě samotných soutěžních disciplín byl pro účastníky olympiády během pěti dní pobytu připraven i doprovodný program – např. beseda se spolkem na ochranu zvířat, prohlídka ostravské ZOO, povídání s veterinářem nebo odborné přednášky zkoušejících. Dětem se velmi líbila i závěrečná diskotéka.

„Děkujeme rodičům, pedagogickému dozoru i vedení města Domažlice. Velkou podporou byl pro nás místostarosta Stanislav Antoš. Pomoc všech nám pomohla se této akce vůbec zúčastnit," uzavřela Kovářová.

Domažlický okres reprezentovali:

Mladší kategorie: Miloš Fiala (H. Týn, drůbež, 1. místo), Filip Bouda (Koloveč, králíci, 7. m.), Monika Starinská (H. Týn, holubi, 3. m.), Jan Přibáň (Koloveč, holubi, 4. m.), Tadeáš Krobot (Koloveč, okrasné ptactvo, 6. m.), Eliška Pluhařová (Koloveč, drobní hlodavci, 8. místo),

Starší kat.: Dita Kovářová (Koloveč, králíci, 6. m.), Jakub Budaj (Koloveč, psi, 7. m.), Václava Baláková (H. Týn, psi, 8. m.)