!Účastníci museli provést slabý příčný řez tisem a připravit nákresy," popsala jeden z praktických úkolů odborná garantka soutěže Zdeňka Němečková.
Kromě řezu čekala na soutěžící ´poznávačka´, při které měli za úkol rozeznat dvacet rostlin a 20 živočichů. Také absolvovali teoretický test a před zahájením okresního kola museli odevzdat předem vypracovaný vstupní úkol.

„Právě náročnou domácí přípravou je biologická olympiáda velmi náročná při porovnání s jinými soutěžemi," konstatovala Němečková.

Tématy vstupních úkolů byly například Památné stromy nebo Listnaté stromy v zimě.

Do pondělního zápolení se zapojilo třináct žáků. „Osm z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Považuji to v tak náročné soutěži za velký úspěch," zhodnotila odborná garantka.

Ve čtvrteční kategorii, ve které se sešli soutěžící ze šestých a sedmých tříd, zvítězili dva reprezentanti staňkovské základní školy. V pondělním zápolení žáků osmých a devátých tříd byli nejúspěšnější studenti domažlického Gymnázia Jindřicha Šimona Baara.

„Školní kola ve starší kategorii proběhla v Holýšově, Kdyni, Klenčí, Mrákově, Bělé, ZŠ Komenského v Domažlicích a na gymnáziu. V mladší kategorii navíc soutěžili Staňkovští," shrnul Jan Hrabačka z domažlického Domu dětí a mládeže. Právě tato instituce zajišťuje okresní kola olympiád po organizační stránce.

Výsledky:
Kategorie D (6. a 7. třída):
1. Marie Felixová (ZŠ Staňkov)
2. Kateřina Vaverková (Staňkov)
3. Anna Gerberová (GJŠB)
Kategorie C (8. a 9. třída):
1. Veronika Kudrnová (GJŠB)
2. Petra Melicharová (GJŠB)
3. Josef Hladil (ZŠ Holýšov)