Výstavba rybochovného zařízení, které by k rybařině mělo přitáhnout zástupce nejmladší generace, bylo jedním ze stěžejních témat, která projednávali členové Místní organizace Českého rybářského svazu Kdyně na své sobotní schůzi.

„Měli bychom v něm chovat  takové druhy ryb, které jsou v našem revíru prozatím nedostatkové,“ uvedl předseda kdyňské organizace Josef Praštil.
Zařízení bude vybudováno na rybářských pozemcích, které se nacházejí mezi bazénem a dětským hřištěm. Bude složeno z tůňky a dvou rybníčků. Mladí rybáři by tak mohli vidět vývoj ryby od plůdku až po vysazení do revíru.

„Celý záměr konzultujeme s odborníky za Střední rybářské školy Vodňany,“ připomněl Praštil.

Výraznou pomoc při financování projektu přislíbil Plzeňský kraj ústy hejtmana Milana Chovance, jenž o podpoře zařízení, které má za cíl podpořit zapojení mládeže do péče o rybářské hospodaření, jednal s předsedou Praštilem už loni v červnu.

Poté následovalo zpracování projektu. Nutná byla i spolupráce s radními a zastupiteli Kdyně, kteří schválili změnu územního plánu, která byla jednou z podmínek pro vydání stavebního povolení.

Časové termíny jsou napjaté, protože o případném příspěvku 1.020.000 korun bude rada kraje jednat už 12. června. Do té doby musí být všechny administrativní podklady připravené.

„Máme příslib o o maximálně možně rychlém postupu od vedoucí domažlického stavebního úřadu Ivany Sladké ,“ zmínil Josef Praštil.
Pokud by vše dobře dopadlo a Plzeňský kraj by finančně pomohl, areál by mohl být zprovozněn do konce roku.

Kdyňští rybáři plánují na 14. dubna zájezd k německým kolegům, kde podobné rybochovné zařízení již funguje. Prohlídka zaběhlého areálu se stane inspirací pro provoz toho kdyňského.

„Součástí zájezdu bude i návštěva nýrských kolegů. Podíváme se i do štoly nýrské přehrady,  což bude nevšední exkurze, protože toto místo není jen tak snadno přístupné,“ informoval Praštil.

Šest členů kdyňské organizace se koncem března zúčastní ještě školení Rybářských stráží v Plzni, aby bylo zajištěno fungování stráže ve kdyňském revíru.