Sedmý ročník Velkého říjnového společného čtení byl v pondělí zahájen v oddělení pro děti v Městské knihovně Boženy Němcové.

„Letošního ročníku se zúčastní žáci a studenti z devíti tříd ZŠ Msgre B. Staška, Středního odborného učiliště, Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích,“ uvedla ředitelka knihovny Hana Mlnáříková.

Cílem akce je, aby si mladí lidé uvědomili, jaký význam zaujímá v životě četba, která přináší nejen informace, ale i smyslový zážitek a atmosféru.

„Pro každou třídu jsme vybrali hosta, který se zapojí do čtenářského maratonu. Hosty jsme volili tak, aby to byla známá osobnost veřejného, politického či společenského života,“ vysvětluje Mlnáříková.

První hodinu čtení zahájil starosta Domažlic Miroslav Mach, který s ředitelkou domažlického gymnázia Janou Štenglovou a žáky 9. A ZŠ Msgre B. Staška četli ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska.

„Knihovna je říše, která rozvíjí fantazii. Čtení je velice důležité. Dnešní děti čtou bohužel velice málo a velice špatně. Mnozí mají problém text přečíst, natož aby ho pochopili,“ uvedl Miroslav Mach s tím, že pokud se díky této akci podaří získat třeba jen dva čtenáře, je to veliký úspěch.

S názorem starosty se ztotožnila i ředitelka gymnázia Jana Štenglová.

„Vše, co vede k tomu získat vztah ke knížce, je velice chvályhodné a důležité. Děti, které čtou, se dokáží lépe vyjadřovat, což je důležité jak v životě, tak i při studiu,“ řekla Štenglová.

Polovina ´deváťáků´ s textem zápasila a přiznala, že číst knihy je nebaví.

Mezi druhou polovinu dětí, které dokázaly přečíst text plynule, patřil Václav Schleiss z Petrovic. „Myslím, že číst je důležité i pro budoucí zaměstnání. Přečetl jsem asi 10 knížek, tou poslední byl Kůň v lesích,“ řekl Schleiss.