Domažličtí radní totiž projednávali návrh městské policie, který se týkal možného zjednosměrnění ulice, a to v rámci diskusí o zklidnění dopravy v centru města. Zjednosměrnění by totiž mohlo pomoct řešit budoucí stav v dopravě, a to pokud by prošel i další návrh na jiné úpravy ve středu města – například při zjednosměrnění ulice Msgre B. Staška.

Co se týká Fastrovy ulice, návrh počítá s umístěním značky Jednosměrný provoz s doplněním zákazu průjezdu vozidel nad uvedenou výšku, respektive šířku podle tamní situace. Z Fastrovy ulice by se pak dále pokračovalo do Spálené ulice, která by byla v daném směru též jednosměrná.

,,Uložili jsme odboru správy majetku projednat předložený návrh s dotčenými orgány státní správy a po získání kladných stanovisek následně zaslat žádost o úpravu dopravního značení,“ uvedl domažlický místostarosta Stanislav Antoš.