Bude umístěn v místech, kde donedávna byla umístěna nástěnka s vystavenými parte. Ta byla přemístěna o několik metrů dál.
Ve středu dopoledne dělníci odstranili zábrany, které bránily průchodu.

„Místnost za bankomatem slouží jako šatna městské policie a právě z ní bude prováděna potřebná obsluha bankomatu," uvedl starosta Miroslav Mach.