Stávající prostory nevyhovují svou velikostí jak zaměstnancům, tak i návštěvníkům. Zároveň tam chybí skladové prostory. Jejich absenci může vyřešit přesun do většího objektu.

V současnosti je již vybraná stavební firma, která se ujme úprav. Přestavba bývalé restaurace na nové informační centrum vyjde na 3, 9 milionu korun.

„Domažlická městská rada schválila nejvýhodnější nabídku pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu,“ uvedl mluvčí radnice Josef Babor.

Termín zhotovení a zároveň i dokončení a předání je naplánován na letošní červenec.

Po přestěhování informačního střediska však zůstane na náměstí nevyužité místo, které dříve sloužilo jako salonek hotelu Slavie.

„Ve výhledu je, že prostory současného informačního centra na domažlickém náměstí budou využity pro zvětšení vstupních prostor do městského kulturního střediska,“ nastínil místostarosta Stanislav Antoš.