Nedostatek parkovacích míst v lokalitách, které byly při výstavbě před desítkami lety dimenzovány na mnohonásobně menší počty aut v ulicích, řeší dlouhodobě i Domažlice. Velmi palčivý je tento problém na sídlišti Kavkaz, které bylo vystavěno už před půlstoletím.

„Usilujeme o změnu dopravního systému na tomto sídlišti. Přiznejme si, že se tam v současné době parkuje v rozporu s předpisy. Jde o tak složitý problém, že ho nelze řešit tím, že bychom denně odtahovali desítky aut. Například v Hruškově ulici přímo u Zubřiny by se vůbec parkovat nemělo a parkují tam desítky aut, což způsobuje dopravní komplikace," uvedl domažlický místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).

„Sehnat místo k zaparkování večer u našeho domu je téměř nemožné. Jsem ráda, že vůbec někde v okolí zaparkuji," popisuje obyvatelka sídliště Jana.
„Aby se současný stav mohl zlegalizovat a parkování do budoucna mohlo být vyřešeno standardním způsobem, usilujeme o změ-nu obousměrných komunikací na jednosměrné," nastínil plány radnice Novák.

„Měli jsme připraveno řešení za pomoci dopravních značek, dopravní policie však s tímto opatřením nesouhlasila," zmínil dále místostarosta.

„Navrženou změnu dopravního režimu na sídlišti Kavkaz požaduje dopravní inspektorát realizovat společně se stavebními úpravami tak, aby bylo řidičům zřejmé, že se bude jednat o jednosměrné komunikace a jednoznačně se vymezil prostor vozovky a prostor určený pro parkování," uvedla mluvčí PČR Dagmar Brožová. Měly by tak vzniknout parkovací zálivy, ostrůvky apod. Policisty k tomuto stanovisku vedla i zkušenost, kterou nabyli po zjednosměrnění Erbenovy a Fügnerovy ulice, kde nebyly provedeny stavební úpravy, ale byly jen osazeny značky.

„I po několika týdnech po osazení dopravních značek upravujících změnu dopravního režimu hlídky policistů dopravního inspektorátu řeší přestupky řidičů, kteří těmito ulicemi jezdí v protisměru, neboť si nevšimnou změny dopravního režimu, který není podpořen stavebními úpravami, a tím ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích," vysvětlila Brožová.

„S ohledem na stanovisko policie jsme uložili odboru správy majetku, aby zajistil zpracování cenové nabídky na zpracování dokumentace pro případnou stavební úpravu," uzavírá místostarosta Novák.

O stanovení dopravního značení rozhoduje odbor dopravy, který i přes negativní stanovisko policie může rozhodnout, že zde bude umístěno pouze dopravní značení.