Jak dlouho provozujete výkup hub? Může houby vykupovat každý? Můžete zmínit nějakou zvláštní houbu, kterou vám lidé donesli?

Výkupu hub se věnuji už devátou sezonu. Mám to štěstí, že mi firma, kde pracuji, umožnila pracovat jen od 6 do 10 hodin a pak se věnuji houbám.

Kvůli tomu, abych mohl huby vykupovat, potřebuji nejen živnostenský list, ale musel jsem projít zkouškami ze znalosti hub a získat osvědčení. K výkupu potřebuji nejen finanční prostředky na zaplacení sběračům hub, ale také auto, jímž houby vozím a v němž je chlazení, protože ihned po vykoupení je skladuji při teplotě 4 °C, neboť se jedná o zboží, které snadno podléhá zkáze. Není to jen zisk, ale i starosti. Například minulý týden se mi auto rozbilo, takže jsem si musel narychlo objednat z Prahy jiné.

Co se týče zvláštní houby, stalo se mi, že lidé přinesli hřib královský, který je vzácný a zákonem chráněný. Poučil jsem je, že tato houba se v žádném případě nesmí sbírat a musí zůstat v lese.

Hřib královský.