Výtky Ministerstva vnitra ČR vůči původnímu znění byly důvodem k přijetí nové městské vyhlášky o městské policii.

„Podle výkladu ministerstva nejsou obce oprávněny obecně závaznou vyhláškou upravovat otázky řízení obecní policie a také pravomoci, oprávnění a povinnosti strážníků,“ vysvětlil na středečním jednání domažlických zastupitelů místostarosta Karel Štípek, který má městskou policii na starosti.

Další výhradou ministerstva vůči vyhlášce o městské policii (platné od roku 2008) bylo, že její součástí je organizační řád organizace.

Ten uvádí rozsah pravomocí pověřeného místostarosty vůči městské policii, dále pracovní náplň pro velitele městské policie a jeho zástupce. Stanovuje, že domažlický policejní sbor tvoří patnáct strážníků.

Popisuje také povinnosti vedoucího směny, jednotlivých strážníků a stanovuje pravidla pro provoz strážnice.

Ministerstvo vnitra konstatovalo, že ve třech článcích tři roky staré vyhlášky došlo k překročení pravomocí města, které vyplývá z jeho zmocnění pro vydávání vyhlášek.

Nový právní předpis zastupitelé schválili. Plné znění vyhlášky je zveřejněno na úřední desce města.