Příspěvky ministerstvo poskytlo mezi lety 2016 až 2018. Byly využity hlavně na opravu staňkovského kostela sv. Jakuba. Zafinancovaly se dvě etapy výměny střešního pláště za 641 000 Kč a 280 000 Kč stála obnova fasády a kostelní věže dokončené loni.