Sto padesát milionů korun už investovalo z vlastních zdrojů město Domažlice do stavebních prací v rámci akce Čistá Berounka. Financování leží na jeho bedrech poté, co poskytovatel dotace, Státní fond životního prostředí, stále oddaluje zaslání peněz.

„Původně měly peníze přijít na konci října, pak listopadu. Dalším termínem byl závěr roku, pak konec března,“ vypočítává starosta Miroslav Mach s tím, že úředníci požadovali doplnění administrativních podkladů.

„Podařilo se nám ukončit jednání na fondu, všechny potřebné dokumenty nám byly odsouhlaseny,“ popisuje Mach. Nyní se čeká na jejich překontrolování ministerstvem financí.

„Během měsíce by mělo být ze strany fondu zahájeno financování,“ odhaduje starosta. Pokud by k tomu nedošlo, byly by práce na nezbytně nutnou dobu pozastaveny.

„Nemůžeme projekt nadále dotovat z městských peněz. Investovali jsme do něj už 150 milionů korun, což je částka, kterou měly Domažlice zaplatit jako svůj podíl v průběhu celých tří let trvání akce,“ popsal aktuální stav Mach.

Řešením by nebyl ani případný překlenovací úvěr. Podle starostových slov jsou banky opatrné v souvislosti s nejasnostmi a podezřeními z korupce, které se v posledních měsících u některých státních fondů vyskytly.

„Celkové náklady na akci Čistá Berounka v Domažlicích se vyšplhají na 557 milionů korun,“ uvedl správce stavby Miloš Nosek při zahájení stavebních prací v červnu minulého roku. Podle původního harmonogramu by výstavba a rekonstrukce kanalizace a vodovodu spolu s navýšením kapacity čističky odpadních vod měla být hotova v příštím roce.