Poté, co ho maškary pronesly v průvodu celou vsí, zamířily s ním na samý okraj Milavčí, za železniční zastávku, kde po soudu skončil ve studené Zubřině.

„Sešli jsme se tu, abychom vynesli poslední soud nad milavečským občanem, řečeným Masopustem, který za poslední rok v Milavčích škodil a mnoha zločiny se provinil,“ pronesl v úvodu soudního jednání na mostě ´farář´ Josef Zíka s tím, že milavečský Masopust ve vsi způsobil krizi, která se poté rozšířila do celého světa. Souzený navíc údajně svedl na scestí přítomné i nepřítomné.

Při svém soudu s Masopustem neopomněl Zíka tradičně zmínit i zajímavé okamžiky ze života obce. Narazil přitom i na opakovaně vykradenou hospodu.

„Hostinský nám íčko dělá z hospody nedobytnou pevnost. Celá putyka je pod alarmem – a co víc, když jde nějaký strejček potají na pivo, tak ho před vchodem do krčmy najednou vosvítí světlo jako u výslechu,“ vyjímáme z proslovu milavečského ´faráře´.

Po něm následovalo hlasité oplakávání občana Masopusta. Vojáci nejprve drželi nad jeho nosítky čestnou stráž, ale pak ho s velkou chutí zapálili. Když už dostatečně hořel, svrhli ho z nosítek do vod Zubřiny.

Plovoucí Masopust se pak stal terčem místních kluků, kteří ho s řadou nadávek koulovali do té doby, dokud neodplul.

Ale nepředbíhejme. Tradičně nechyběla ani letos v milavečském masopustním průvodu Domažličanka Jana Mlezivy, jejíž muzikanti podnikli nesnadnou cestu zasněženou obcí, aby pak večer ještě zahráli Milavečským na maškarním bále.

Pokud se někdo snad domnívá, že milavečské maškary letos nezlobily a nedělaly neplechu, je na velkém omylu. Jejich vtipkování už k tamnímu masopustu patří stejně, jako tanec při zastaveních po vsi.

„Vždy tady čekáme, abychom si s maškarami zazpívaly a zatančily,“ uvedly milavečské seniorky, které rok co rok čekají na rozcestí u bývalé hospody na to, až masopustní průvod obejde větší část obce.

Dobrý skutek udělal ´protichemický technik´, který na nedaleko zaparkovaném valníku zjistil, že chybí závlačka, a zkoušel věc napravit.