Ale již za 10 let byla budova stavebně upravena pro školní výuku. Vyúčtování začalo školním rokem 1786/1787 a trvá dodnes.

Proto mohl ředitel školy Vlastimil Weiner za přítomnosti starosty obce Jana Sazamy 1. září zahájit již 225. školní rok, tentokrát 2010-1011. V současné době navštěvuje základní školu 25 dětí ve dvou třídách.

Škola má k dispozici školní družinu a školní jídelnu na odloučeném pracovišti v mateřské škole. Nadstandardními aktivitami jsou zájmové kroužky, které jsou dětmi velice vítány a využívány (výpočetní technika, pěvecký a hasičský kroužek a kroužek anglického jazyka). Na zahájení nového školního roku byly pro žáky připraveny v obou třídách nové školní lavice s posuvnými židlemi, odpovídající normám Evropské unie.

Tím je pamatováno i na ergonomii dítěte. Vzdělávací program je na velmi dobré úrovni, což konstatovala nedávná kontrola České školní inspekce. Je omylem se domnívat, že na dvoutřídní škole se děti naučí méně než ve školách městských.

Nejen, že se naučí totéž, ale získají i větší návyky samostatné práce

Autor: Jan Sazama