Od roku 2016 se do přeshraniční spolupráce zapojila i domažlická Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, která je partnerem pobočky chamské školy ve Furthu im Wald. Přeshraniční propojení ocenilo začátkem týdne Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee udělením prestižní ceny Stavitel mostů 2018 právě těmto školám.

„Budit lásku k hudbě, umožnit dětem a mládeži zažít spojující zážitek ze společného hraní, obohacovat kulturní život v příhraničním regionu hudebními akcemi – to jsou cíle, které sjednocují partnersky propojené hudební školy. Velké množství společných vystoupení muzikantů po obou stranách hranice, s díly českých, německých a mezinárodních skladatelů, byly a jsou vývěsními štíty těchto partnerských spojení. Kdo zažil Paula Wind-schüttla, Josefa Gabriela, Kamila Jindřicha nebo Jaroslava Pletichu v akci, tomu je rychle jasné, že úspěch spolupráce se opírá o nadšení zúčastněných pro hudbu,“ zaznělo v příspěvcích na slavnostním večeru.

Spolupráce mezi Landkreismusikschule Cham a ZUŠ Klatovy má svůj základ v partnerství měst Cham a Klatovy, které letos oslaví své 25. výročí. Na počátku byla vůle starostů a zastupitelů překonat čtyři desetiletí odloučení, velice brzy se zapojily hudební školy. Kooperovaly nejen bilaterálně, nýbrž navázaly také mezinárodní partnerství se Slovinskem a Maďarském. Při společné cestě do maďarského města Veszprém bylo konec konců podepsáno také oficiální prohlášení o partnerství. Z partnerských měst Cham-Klatovy vznikl projekt „Hudba bez hranic“, který byl podporován Česko-německým fondem budoucnosti.

Koncerty žákyň a žáků zmíněných hudebních škol se v regionu těší vynikající reputaci – ať už při sólových vystoupeních, v malých souborech nebo v plném orchestrálním obsazení.

Domažlická a furthská škola se už nyní chystají na podzimní Koncerty čtyř měst. „Jde o akci, na které by měli vystoupit žáci hudebních škol z partnerských měst Domažlice, Furth im Wald, rakouského Furth bei Gottweig a francouzského Ludres. Recipročně se koncerty budou konat ve všech čtyřech městech výhledově na přelomu října a listopadu,“ přiblížil ředitel domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha Josef Kuneš.

Vloni cenu Stavitel mostů získaly partnerské školy ZŠ v Horš. Týně a Naabtal-Realschule v Nabburgu.