Tamní hasiči stavěli hasičskou zbrojnici dvakrát. Poprvé v roce 1973, v tehdejší akci Z se podílelo pětadvacet členů sboru pod vedením Josefa Baura. Slavnostně ji otevřeli za rok na Folmavské pouti.

Po roce 1989 aktivita sboru začala slábnout, během pěti dalších let stagnovat a za dalších pět roků se rovnala činnost téměř nule.
„V roce devadesátém šestém se dala dohromady parta chlapů a začali pracovat s mladými hasiči, kteří dalších šest let měli nemalé úspěchy v celostátní hře Plamen. Ze sponzorských darů jsme si pořídili repasované vozidlo Tatra 138, které sloužilo dalších jedenáct roků. V současné době máme k dispozici vůz Tatra 815 – 7, kterou nám zakoupila z vlastních finančních prostředků obec, dalším zásahovým vozidlem sboru je Wolkswagen Transporter T4," říká velitel družstva Tomáš Kohel.

Prostory hasičské zbrojnice přestaly vyhovovat současným potřebám. Následovalo kolečko projekt, finance, realizace, práce… Přístavba ke stávají zbrojnici začala v roce 2009. Bývalý svah se měnil na základy. „Je neuvěřitelné, co ti chlapi dokázali, dřeli denně do večera, nesmírně jsme jejich úsilí obdivovali a hotového díla si vážíme," řekl mně starosta OSH Václav Kalčí.

Od Václava Duffka, Jindřicha Moravce, Tomáše a Davida Kohla a Tomáše Růžka se dozvídám, že přístavba nebyla vůbec jednoduchá. Když byly konečně vykopány základy, došlo na betonování a u toho museli být celé noci. Přišli z práce a šli na druhou směnu. Denně, neznali víkendy a svátky. Tolik se těšili na nové prostory! Na bolavá záda, puchýře na dlaních rychle zapomínali. „Naše manželky měly doslova svatozář a nekončící trpělivost, protože to s námi zvládli," smějí se. Protože hasiči jsou také zručnými řemeslníky, většinu prací zvládli sami, to, co bylo náročnější, dokončily firmy. Potřebovali vrata – i tady vyšel vstříc Obecní úřad v České Kubici. Zbrojnice byla slavnostně otevřena v roce 2011. Okresní sdružení hasičů v Domažlicích jejich úsilí ocenilo vyznamenáním Za příkladnou práci. Ke zbrojnici hasiči vybudovali chodník, nechybí taneční parket. OÚ jim postavil ještě jednu venkovní garáž, ve dne v noci všechno střeží sv. Florián ve štítu budovy.

Folmavští mají hasičské přátele v Domažlicích. „Podle toho vypadají naše školení, jsou skvěle připravená a hlavně pro naší činnost přínosná, vloni to bylo pětaosmdesát proškolených hodin," sděluje Tomáš Kohel a pokračuje: „Máme společná několikadenní cvičení. Spolupracujeme s německými hasiči z Schafbergu. Vloni jsme vyjížděli k osmi událostem. Na to, že jsme zařazení jako JPO V, jsme velmi aktivní, dobře odborně připravení a hojně využívaní. Vážíme si také naprosto jedinečné finanční podpory obce."

Vykazují také další aktivity. „Sbíráme nebezpečný odpad pro obecní úřad, pořádáme masopustní průvod, na Velikonoce opékáme beránka, stavíme májku. Uklízíme a připravujeme kostel sv. Antonína Paduánského na mši při pouti, rozsvěcujeme vánoční stromek, pořádáme výšlapy na Čerchov, jezdíme na kole k Černému jezeru, jezdíme na akce hasičů Schafbergu, to je samozřejmě jenom část naší činnosti," připomíná David Kohel, náměstek starosty SDH.

Mezi nejkrásnější akce patří jedinečná „Duha přátelství". Vymyslel jí malíř Alois Öllinger z Kötztingu. Na hranicích se sejdou dva příhraniční sbory dobrovolných hasičů z Čech a SRN, Češi na německé straně a Němci na české straně, a vytvoří 12 proudů (podle 12 hvězdiček v EU).

Při akci se setkávají hasiči Folmavy, Domažlic, FFW Schafberg a Furth im Wald čtyři hodiny po poledni v den, kdy je předpoklad slunečného počasí. Duha na hranici jako spojení světů a přátelství byla vloni uskutečněna u příležitosti 25 let od pádu železné opony, a to celkem na 21 místech od severoněmeckého Lübecku až slovinsko – italskou hranici u Terstu.

„Myslím, že posledních pět let jsme odvedli značný kus práce, který je vidět. Těší nás zejména dobré hodnocení obecního úřadu a hlavně občanů. Jsme pro ně spolehlivými partnery a to je pro nás nejvyšší vyznamenání," dodává Tomáš Kohel.

Věra Nutilová