„Účastníci musí nastudovat mnoho informací na zadané téma (letos jím bylo Světlo a barvy v přírodě), musí dopředu zpracovat vstupní úkol a pak absolvují náročný test," popisuje odborná garantka okresního kola domažlické olympiády Zdeňka Němečková.

Mezi obtížné úkoly v testu patřilo například vybarvování skvrn na těle živočichů v závislosti na pohlaví.

Pak následovaly laboratorní práce na téma druhy plodů a barviva v nich obsažená. V poslední části účastníci určovali organismy – letos 20 druhů rostlin a hub a 20 druhů živočichů, nerostů a hornin.

„Letos tyto práce byly velmi dobře zpracované, jen občas se vyskytly formální nedostatky, např. chybějící zdroje nebo nesprávná úprava textu," konstatovala Němečková.

Devět z patnácti účastníků domažlického okresního kola se stalo úspěšnými řešiteli. Získali přes padesát procent bodů.

„Jsem velmi ráda, že žáky biologie stále baví a jsou ochotni se jí zabývat i ve svém volném čase, protože obsah a rozsah požadovaných informací značně přesahuje obsah učiva ve škole a dá se mnohdy srovnat s učivem studentů středních škol," uvedla závěrem odborná garantka.

Do olympiády se v kategorii C zapojili žáci osmých a devátých tříd. „Školních kol se zúčastnilo 57 soutěžících ze sedmi základních škol," uvedl Jan Hrabačka z Domu dětí a mládeže Domino, který zajišťoval organizační složku soutěže.

Výsledky okresního kola:
1.Steffen Schreiber (GJŠB)
2. Josef Hladil (ZŠ Holýšov)
3. Matyáš Kalous (GJŠB)
Trojice nejúspěšnějších postupuje do krajského kola.