Nových oken se v dohledné době dočkají nájemci městských bytů na několika místech Domažlic.

„Výměna oken je naplánována například na sídliště Kavkaz, do Škroupovy ulice 476. Jedná se o přízemní domek v majetku města, kde se nacházejí bezbariérové byty,“ informoval Deník domažlický radní a místostarosta v jedné osobě Pavel Wolf.

O výměně oken rozhodovala na základě návrhu Domažlické správy nemovitostí, s. r. o., rada města. Z čeho návrhy vycházely?

„Při určování těchto investic vycházíme z faktického stavu nemovitosti. Může se tedy stát, že se dříve vymění okna v domě mladším jiného domu. To, co se opraví, je vůle vlastníka domu, tedy města,“ uvedl jednatel Domažlické správy nemovitostí Miloslav Miller.

Dům na Kavkaze nebude jediným, který získá nová okna.

„Další výměnu oken jsme schválili v případě domů, které stojí v ulici 17. listopadu, konkrétně u komunikace k okresnímu policejnímu ředitelství. Tam se zatím nepočítá s tím, že by šly byty do privatizace. Musíme proto vyřešit zejména západní stranu domu, která je velmi exponovaná a ovlivněná počasím,“ vysvětlil místostarosta Wolf s tím, že pro obě zmíněné výměny oken už byly vybrány firmy.

„V prvním případě činila vysoutěžená cena 134 513 korun, ale výměna bude levnější, neboť je v ceně počítáno pro všechny případy s desetiprocentní rezervou,“ podotýká místostarosta. Okna do bytů v ulici 17. listopadu č. 245 a 246 by měla město stát téměř 900 tisíc korun.

Podle plánu by výměna oken v obou lokalitách měla začít a firmy mají na výměnu v obou případech termín do 27. června, přičemž v ulici 17. listopadu je začátek výměny avizován na 1. červen.

„U nás město měnilo okna už před lety a je to lepší. Zvenku nejsou tak slyšet projíždějící auta a v zimě je to také poznat, v bytě je tepleji,“ tvrdí Jaroslava Hubená, která s rodinou žije v městském domě v ulici 28. října.

Nová okna nejsou jedinou investicí do městských domů. „Letos se mimo jiné počítá s rekonstrukcí střech v Dukelské ulici 59 a 169, dále v ulici 17. listopadu 241 i 242 a také v Kunešově ulici 502 až 504,“ doplnil jednatel DSN Miller.