Město Horšovský Týn se rozdělilo na ´sever´ a ´jih´. Dva okrsky stanovila Koordinační dohoda mezi radnicí a policií, která by měla podpořit vzájemnou spolupráci.

„Na každý okrsek jsou přiděleni dva policisté z místního obvodního oddělení, jeden policista dopravní policie a jeden strážník městské policie,“ vysvětlila tisková mluvčí domažlických policistů Vladislava Čejková s tím, že oblastí vzájemné spolupráce je v Koordinační dohodě šest.

„Patří sem ochrana veřejného pořádku, prevence protiprávního jednání, ochrana bezpečnosti a majetku osob, silniční provoz, předcházení kriminálním jevům a zkvalitňování komunikace mezi občany a stranami Koordinační dohody.“

Podle starosty Horšovského Týna Josefa Holečka ale rozdělení města na okrsky neznamená, že by se policisté věnovali jen ´svým´ částím. „Za přidělené okrsky budou mít hlavní zodpovědnost a lidé z nich se na ně konkrétně mohou obracet se svými připomínkami, například k místům, kde se cítí ohroženi,“ uvedl Holeček.

„Novinka je to hlavně pro občany města, dohoda je víceméně ústní formou naplňována už několik let. Její sepsání bylo umožněno novým zákonem o policii,“ sdělil vedoucí Územního odboru vnější služby Domažlice Miloslav Hora a dodal: „Chceme, aby se občané města cítili bezpečně, aby mohli jít ve večerních hodinách do parku, aby tu nebyly drogy a další nešvary, které nás trápí.“

Mapa rozdělení města na okrsky i se jmény zodpovědných policistů se brzy objeví na webu města